Κρ. Πιστ. Ελληνομάθειας

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας

Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2017, ειδικά για τα εξεταστικά κέντρα της Μεγάλης Βρετανίας παρατείνεται έως και τις 31/3/2017.

Σας υπενθυμίσουμε ότι το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας απευθύνεται προς όλους: αλλογενείς και ομογενείς, Ελλαδίτες και Ελληνοκύπριους, απόδημους τρίτης γενιάς και νεομετανάστες, ενήλικες και νέους. Η μαθησιακή προετοιμασία και η απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας αποτελεί θαυμάσια παιδαγωγική ευκαιρία για τους μαθητές που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για την διαμόρφωση και βελτίωση των ικανοτήτων τους στην ελληνική γλώσσα, την κατάκτηση πλούσιου λεξιλογίου, για τη χρήση της γλώσσας στην επικοινωνία και την αποτελεσματική ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Οι μαθητές ελληνοκυπριακής και ελλαδικής καταγωγής που φοιτούν στα αγγλικά σχολεία, μπορούν να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους στη Νεοελληνική Γλώσσα (Modern Greek) για να εισαχθούν σε βρετανικά πανεπιστήμια. Η συστηματική τριβή και εξοικείωση των μαθητών αυτών από μικρή ηλικία για την απόκτηση τίτλων Ελληνομάθειας θα είναι μαθησιακά ωφέλιμη αργότερα, αφού υποστηρίζει και υπηρετεί τις ίδιες γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούν τα GCSE, AS και A Level.

Κατά το έτος 2017 είναι έτοιμα 5 εξεταστικά κέντρα πιστοποίησης Ελληνομάθειας του ΚΕΓ: Λονδίνου, Κέιμπριτζ, Μπέρμιγχαμ, Εδιμβούργου και Γλασκόβης. Σημειώστε ότι οι προσεχείς εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 16, 17 και 18 Μαΐου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις στις πιθανές ερωτήσεις σας μπορείτε να λάβετε από το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου (02072210093). Ειδικότερα, η ψηφιακή πύλη για την ελληνική γλώσσα του Κ.Ε.Γ., είναι ένας πολύτιμος οδηγός για τους διδάσκοντες, καθώς οι ίδιοι μπορούν να αντλούν δειγματικά δοκίμια για τις εξετάσεις της ελληνομάθειας, διαγνωστικά τεστ και past papers, ψηφιακά δομήματα και πολυμεσικούς πόρους, σχέδια μαθήματος και ελκυστικά σενάρια διδασκαλίας, και γενικότερα ποικιλία υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού, επαυξάνοντας τα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών τους (http://www.greeklanguage.gr/).

 

Άρχισαν οι εγγραφές για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας είναι τίτλος γλωσσομάθειας και χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, έχει ευρωπαϊκή και διεθνή αναγνώριση και βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία προς τα επίπεδα που περιγράφει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες. Ο εν λόγω τίτλος αποτελεί πιστοποίηση της επάρκειας της ελληνικής γλώσσας και εκδίδεται ύστερα από επιτυχή συμμετοχή σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις, κατανεμημένες σε 6 γλωσσικά επίπεδα: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2. Κάθε χρόνο οργανώνονται από το ΚΕΓ εξετάσεις σε ειδικά εξεταστικά κέντρα. Το 2016 υπήρξαν σε όλο τον κόσμο 150 τέτοια εξεταστικά κέντρα και έλαβαν μέρος περίπου 5000 υποψήφιοι.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας απευθύνεται προς όλους: σε αλλογενείς και ομογενείς, σε Ελλαδίτες και Ελληνοκύπριους, σε απόδημους τρίτης γενιάς και νεομετανάστες, σε ενήλικες και νέους. Εκτός από τη χρησιμότητά του σε όσους επιθυμούν να εργαστούν και να σπουδάσουν στην Ελλάδα και την Κύπρο, έχει βαρύνουσα παιδαγωγική σημασία για τους μαθητές που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι μαθαίνουν τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα. Ειδικότερα κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και την εξέταση της Ελληνομάθειας:

  • Οι γονείς ενημερώνονται αντικειμενικά για τα εκάστοτε αποτελέσματα της αξιολόγησης των παιδιών τους στην ελληνική γλώσσα ως ξένη/δεύτερη γλώσσα.
  • Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν απτά τις επιμέρους δεξιότητες των μαθητών τους και διακρίνουν τις αδυναμίες τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν μελετημένες διδακτικές αποφάσεις για την ανατροφοδότηση της μάθησης.
  • Οι μαθητές αποκομίζουν βιώματα επιτυχίας, ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους για την κατοχή της ελληνικής γλώσσας και σταδιακά εξοικειώνονται με τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού.

Η συνολική διαδικασία απόκτησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας βοηθά στη βελτίωση των ικανοτήτων των μαθητών στην ελληνική γλώσσα, την ανάπτυξη πλούσιου λεξιλογίου, τη χρήση της γλώσσας στην επικοινωνία και την αποτελεσματική ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Ειδικότερα οι μαθητές ελλαδικής και ελληνοκυπριακής καταγωγής των αγγλικών σχολείων, μπορούν να αξιοποιήσουν τη Νέα Ελληνική Γλώσσα (Modern Greek) για να φοιτήσουν σε βρετανικά πανεπιστήμια. Η συστηματική τριβή των μαθητών αυτών από μικρή ηλικία για την απόκτηση τίτλων ελληνομάθειας θα είναι μαθησιακά ωφέλιμη αργότερα, αφού υποστηρίζει και υπηρετεί τις ίδιες γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούν τα GCSE, AS και A Level.

Στη Μ. Βρετανία κατά έτος 2016 έλαβαν μέρος στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας 75  υποψήφιοι (58 στο Λονδίνο, 10 στη Γλασκόβη και 7 στο Εδιμβούργο). Κατά το έτος 2017 είναι έτοιμα 5 εξεταστικά κέντρα πιστοποίησης Ελληνομάθειας του ΚΕΓ: Λονδίνου, Κέιμπριτζ, Μπέρμιγχαμ, Εδιμβούργου και Γλασκόβης. Σημειώστε ότι οι προσεχείς εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 16, 17 και 18 Μαΐου 2017. Οι εγγραφές σε κάθε εξεταστικό κέντρο έχουν ήδη αρχίσει και γίνονται ηλεκτρονικά στο διάστημα από 1 Φεβρουαρίου ώς 19 Μαρτίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις στις πιθανές ερωτήσεις σας μπορείτε να λάβετε από το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα του ΚΕΓ http://www.greeklanguage.gr/ είναι διαθέσιμα ενδεικτικά θέματα από τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας και μπορείτε να βρείτε σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, διαγνωστικά τεστ, past papers, κ.λπ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

 

Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας –  Διενέργεια εξετάσεων 2015

Το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας χρειάζεται:

  • για την αντικειμενική και ειδική αξιολόγηση των γνώσεων στην ελληνική γλώσσα ως ξένη/δεύτερη
  • γιατί δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώμη ενός πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεών του
  • για επαγγελματικούς σκοπούς
  • για σπουδές
  • για το portfolio γνώσεων και δεξιοτήτων σε συνδυασμό με το Europass (CV).

Τα επίπεδα του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας αντιστοιχίζονται πλήρως με τα επίπεδα που περιγράφει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)

Σας γνωστοποιούμε τις ημερομηνίες των γενικών εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας Μαΐου 2016, καθώς επίσης και τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς οι οποίες έχουν ως εξής:

Επίπεδα

Ημερομηνίες

Α1

Στοιχειώδης γνώση

Τρίτη 10 Μαΐου 2016 (πρωί)

 

Α2

Βασική γνώση

Τρίτη 10 Μαΐου 2016 (μεσημέρι)

 

Β1

Μέτρια γνώση

Τρίτη 10 Μαΐου 2016 (απόγευμα)

 

Β2

Καλή γνώση

Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 (πρωί)

 

Γ1

Πολύ καλή γνώση

Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 (απόγευμα)

 

Γ2

Άριστη γνώση

Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 (πρωί)

Εγγραφές

Από 1 Φεβρουαρίου έως 13 Μαρτίου 2016

 

Επίσης, σας γνωστοποιούμε τις ημερομηνίες των εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2015 – Μαΐου 2016 οι οποίες έχουν ως εξής:

Επίπεδα

Ημερομηνίες

Α2

για Επαγγελματικούς σκοπούς

Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2015 (πρωί)

Εγγραφές

Από 07 έως 18 Σεπτεμβρίου  2015

Α2

για Επαγγελματικούς σκοπούς

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016 (πρωί)

Εγγραφές

Από 23 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2015

Α2

για Επαγγελματικούς σκοπούς

Τρίτη 10 Μαΐου 2016 (πρωί)

Εγγραφές

Από 1 Φεβρουαρίου έως 13 Μαρτίου 2016

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι στις συγκεκριμένες εξετάσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο πολίτες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ εξαίρεση, μόνο για τα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα, και πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Α2 για α) χορήγηση άδειας οδήγησης ταξί και β) χορήγηση άδειας εργασίας ως αποκλειστικής/-ού νοσοκόμας/-ου. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.greeklanguage.gr/certification/node/19.

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα http://www.greeklanguage.gr/certification/node/15.

On behalf of the director of the Division for the Support and Promotion of the Greek Language of the Centre for the Greek Language, Mr Kazazis, we hereby announce the final 2016 dates for the conduct of the examinations for the attainment in Greek:

Tuesday 10 May 2016 –> levels A1 for children 8-12, A1 for adolescents and adults, A2 and B1

Wednesday 11 May 2016 –> levels B2 and Γ1

Thursday 12 May 2016 –> level Γ2.

Registrations are to be held from the 1st of February to the 13rd of March 2016.

All above information can be found on the webpage http://www.greeklanguage.gr/certification/node/15.                                          

 

Final 2015-2016 dates for the conduct of the examinations for the attainment in Greek for vocational purposes:

Levels

Dates

Α2
Basic knowledge
Friday 9 October 2015 (morning)
Registrations
From 7 to 18 September 2015
Α2
Basic knowledge
Friday 15 January 2016 (morning)
Registrations
From 23 November to 11 December 2015
Α2
Basic knowledge
Tuesday 10 May 2016 (morning)
Registrations
From 1 February to 13 March 2016

We remind you that only citizens of EU member countries can apply for these examinations. For more information please visit the webpage http://www.greeklanguage.gr/certification/node/19.


Οι υποψήφιοι αλλά και όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το περιεχόμενο των εξεταστικών θεμάτων και να αντλούν υλικό για εξάσκηση μπαίνουν στη διεύθυνση http://www.greeklanguage.gr/certification/
Σχετικές διευθύνσεις στο διαδίκτυο

1. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας www.greeklanguage.gr

2. Η ενότητα αυτή απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται
α) για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας (εκπαιδευτικούς, ερευνητές, μαθητές),
β) για τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας (υποψηφίους, γονείς, διδάσκοντες). Στόχος της είναι α) η παροχή υποστηρικτικού (θεωρητικού και πρακτικού) υλικού για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας,
β) η σύνδεση των εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας ελληνομάθειας με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό,
γ) η παροχή αξιόπιστης ενημέρωσης σχετικά με τις εξετάσεις ελληνομάθειας και τις εστίες διδασκαλίας στο εξωτερικό www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/index.html

3. Ηλεκτρονικός Κόμβος για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα www.komvos.edu.gr

4. Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα με λογοτεχνικά κείμενα, αφιερώματα, διαδρομές κλπ www.greek-language.gr/greekLang/index.html

Νόμος 4027/2011 για την Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό