Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου

Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας 2021 

Σας ενημερώνουμε πως οι εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της Ελληνομάθειας του Μαΐου 2021 έχουν αναβληθεί και θα λάβουν χώρα την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2021. Οι υποψήφιοι μπορούν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους από την 1η έως και την 28η Ιουνίου στην ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html. Κατά την περίοδο των εγγραφών η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα να υποβληθούν νέες αιτήσεις. Όσοι έχουν ήδη υποβάλει την αίτησή τους το Φεβρουάριο-Μάρτιο του τρέχοντος έτους δε χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση. Το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου θα εγκρίνει όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί αφού πραγματοποιηθεί ο αντίστοιχος έλεγχος. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο επίπεδο που είχαν δηλώσει να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Μαΐου. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα αλλαγής επιπέδου εξέτασης σε όσους το επιθυμούν αλλά και επιστροφής του ποσού που είχαν καταθέσει στους υποψηφίους οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στην εξεταστική περίοδο του Μαΐου εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δε δύνανται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Οκτωβρίου. Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να αλλάξουν επίπεδο εξέτασης ή να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις παρακαλούνται να επικοινωνήσουν έως τις 28 Ιουνίου με το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου στο e-mail educationofficelondon@gmail.com

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση

Δωρεά tablet στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Λονδίνου. Για να δείτε το Δελτίο Τύπου πατήστε ΕΔΩ

Ενημέρωση σχετικά με Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2002). Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε ΕΔΩ 

Education Office at the Greek Embassy in London

Διεύθυνση: Greek Embassy, Education Office,
1A Holland Park, London W11 3TP, U.K.
Τηλ: +44 (0)20 7221 5977, +44 (0)20 7221 0093

Δικτυακοί τόποι : www.mfa.gr/uk, www.hellenic-education.org.uk
Πληροφορίες : educationofficelondon@gmail.com

Συντονίστρια Εκπαίδευσης: Βασιλική Τσιλογιάννη

Το Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου συντονίζει, διοικεί και εποπτεύει την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στις εξής χώρες:
Μ.Βρετανία, Ιρλανδία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Λιθουανία, Εσθονία, Λετονία.


View Τα αποθηκευμένα μέρη μου in a larger map

Είναι υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος και φροντίζει για την ανάπτυξη και ενίσχυση δραστηριοτήτων διδασκαλίας, προώθησης και καλλιέργειας της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού σε πολίτες της ελληνικής διασποράς και του κόσμου.
Διοργανώνει επιμορφωτικές δράσεις για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα αμιγή σχολεία και τα ΤΕΓ (Τμήματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας) στις χώρες εποπτείας του.
Διεξάγει κάθε χρόνο τις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας στο Λονδίνο και συντονίζει τη διεξαγωγή των εξετάσεων στα Εξεταστικά Κέντρα του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και στα Εξεταστικά Κέντρα Σουηδίας, Νορβηγίας, Δανίας, Ιρλανδίας και Λιθουανίας. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας που ιδρύθηκε το 1994 στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος.


The Education Office at the Greek Embassy in London is a department of the Ministry of Education in Greece. It coordinates, administrates and supervises Greek Language Education in the following countries: Great Britain, Ireland, Sweden, Denmark, Norway, Finland, Lithuania, Estonia, Latvia.

The Education Office promotes the teaching of the Greek language and Greek culture to citizens of the Greek diaspora in North Europe.
It organises inservice education and training courses for the teachers who teach in the morning and afternoon Greek schools, which are maintained by the Greek state.
The Education Office organizes and coordinates each year, the examination for the Certificate of Attainment in Greek in the following countries: Great Britain, Sweden, Norway, Denmark, Ireland and Lithuania. The examinations take place in cooperation with The Centre for the Greek Language, which was established in 1994 in Thessaloniki, Greece, as a non-profit organization supervised by the Greek Ministry of Education.


Νομοθετικό πλαίσιο της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό