Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου


Ανακοίνωση Ελληνομάθειας Ιούνιος 2022


Σας ενημερώνουμε ότι έχουν παραληφθεί τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις Ελληνομάθειας εξεταστικής περιόδου Οκτωβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους από το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, από τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, εφόσον προηγουμένως έχουν επικοινωνήσει με το γραφείο και έχουν κλείσει ραντεβού.

Επισημαίνουμε ότι τα πιστοποιητικά επιδίδονται στους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως, με διαθέσιμες εναλλακτικές:

  • στους νόμιμους Κηδεμόνες και Εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι),
  • στον εκάστοτε Εκπαιδευτικό του Σχολείου με υπεύθυνη δήλωση του Διευθυντή ή
  • σε εξουσιοδοτημένα άτομα με υπεύθυνη δήλωση.

Για την παραλαβή του πιστοποιητικού, οι επιτυχόντες θα πρέπει:

1) Να γνωρίζουν τον προσωπικό τους Κωδικό Υποψηφίου.
2) Να έχουν μαζί τους τα πρωτότυπα έγγραφα ταυτοπροσωπίας, δηλαδή: διαβατήριο ή ταυτότητα ή άδεια οδήγησης.
3) Στην περίπτωση που η παραλαβή του πιστοποιητικού γίνει από άλλο άτομο πέραν του υποψηφίου, απαιτείται έγγραφο ταυτοπροσωπίας του ατόμου που θα παραλάβει το πιστοποιητικό.

Για την είσοδο στο κτίριο απαιτείται χρήση μάσκας.


Education Office at the Greek Embassy in London

Διεύθυνση: Greek Embassy, Education Office,
1A Holland Park, London W11 3TP, U.K.
Τηλ: +44 (0)20 7221 5977, +44 (0)20 7221 0093

Δικτυακοί τόποι : www.mfa.gr/uk, www.hellenic-education.org.uk
Πληροφορίες : educationofficelondon@gmail.com

Συντονίστρια Εκπαίδευσης: Ειρήνη Βερώνη

Το Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου συντονίζει, διοικεί και εποπτεύει την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στις εξής χώρες:
Μ.Βρετανία, Ιρλανδία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Λιθουανία, Εσθονία, Λετονία.


View Τα αποθηκευμένα μέρη μου in a larger map

Είναι υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος και φροντίζει για την ανάπτυξη και ενίσχυση δραστηριοτήτων διδασκαλίας, προώθησης και καλλιέργειας της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού σε πολίτες της ελληνικής διασποράς και του κόσμου.
Διοργανώνει επιμορφωτικές δράσεις για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα αμιγή σχολεία και τα ΤΕΓ (Τμήματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας) στις χώρες εποπτείας του.
Διεξάγει κάθε χρόνο τις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας στο Λονδίνο και συντονίζει τη διεξαγωγή των εξετάσεων στα Εξεταστικά Κέντρα του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και στα Εξεταστικά Κέντρα Σουηδίας, Νορβηγίας, Δανίας, Ιρλανδίας και Λιθουανίας. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας που ιδρύθηκε το 1994 στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος.


The Education Office at the Greek Embassy in London is a department of the Ministry of Education in Greece. It coordinates, administrates and supervises Greek Language Education in the following countries: Great Britain, Ireland, Sweden, Denmark, Norway, Finland, Lithuania, Estonia, Latvia.

The Education Office promotes the teaching of the Greek language and Greek culture to citizens of the Greek diaspora in North Europe.
It organises inservice education and training courses for the teachers who teach in the morning and afternoon Greek schools, which are maintained by the Greek state.
The Education Office organizes and coordinates each year, the examination for the Certificate of Attainment in Greek in the following countries: Great Britain, Sweden, Norway, Denmark, Ireland and Lithuania. The examinations take place in cooperation with The Centre for the Greek Language, which was established in 1994 in Thessaloniki, Greece, as a non-profit organization supervised by the Greek Ministry of Education.


Νομοθετικό πλαίσιο της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό