Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία και την Πιστοποίηση της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας.

Tο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει

Διεθνές Συνέδριο

για τη Διδασκαλία και την Πιστοποίηση

της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 10-11 Οκτωβρίου 2014 και στη Θεσσαλονίκηστις 25 Οκτωβρίου 2014.

Στόχος του συνεδρίου είναι η προβολή της Πράξης «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας»,που υλοποιείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Η ανωτέρω Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Συνημμένα αρχεία:
Πρόσκληση στο συνέδριο
Πρόγραμμα συνεδρίου(Αθήνα)
Αφίσα συνεδρίου

Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης


Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας
Division for the Support and Promotion of the Greek Language

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Καραμαούνα 1
τ.κ. 551 32 Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΣ

Centre for the Greek Language
Karamaouna 1
551 32 Kalamaria
Thessaloniki
HELLAS

Τηλ./Tel.: +30 2310 459 574, +30 2310 459 101
Fax: +30 2310 459 107
www.greeklanguage.gr/certification

Σχετικές δημοσιεύσεις