Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κ.Ε.Γ.

Αποτέλεσμα εικόνας για professional development teachers

 

Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ε.Φ.Ε.Π.Ε.- K.E.Γ.

O Ενιαίος Φορέας της Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης Μ. Βρετανίας (Ε.Φ.Ε.Π.Ε.) και το Κέντρο ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) σε συνεργασία με το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο και την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή, οργανώνουν την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 (ώρα 3 μ. μ. -7 μ. μ.), στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ελληνικού Γυμνασίου Λυκείου Λονδίνου  (Wood Green, Trinity Road, London, N22 8LB) Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: «Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης / Ξένης και Πιστοποίηση Ελληνομάθειας»

Κεντρική Εισήγηση: κ. Ιωάννης Καζάζης Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ, Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Θέμα: “Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και ψηφιακότητα. Πύλη του ΚΕΓ και Πιστοποίηση Ελληνομάθειας”.

Workshops : Ψηφιακότητα και Διδασκαλία. Τα βιωματικά εργαστήρια συντονίζουν:

Ράνια Βοσκάκη, διδάκτορας εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, επιστημονική συνεργάτιδα του ΚΕΓ.

Θωμαΐς Ρουσουλιώτη, διδάκτορας εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, επιστημονική συνεργάτιδα του ΚΕΓ.

Το συνέδριο ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Σεβασμιότατου Αρχιεπίσκοπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Γρηγορίου.

Στη συνέχεια την εκδήλωση χαιρέτισαν η κ. Μαρία Παπαλούκα Επιθεωρήτρια – Προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής και ο κ. Γιώργος Κόσυβας, Συντονιστής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας Λονδίνου.

Την κεντρική εισήγηση έκανε ο κ. Ιωάννης Καζάζης, Ομότιμος καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Επισκέπτης Καθηγητής σε Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και Επίτιμος Καθηγητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Kuban της Ρωσίας.

Η εισήγηση είχε θέμα τη «Διδακαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης γλώσσας: Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και ψηφιακότητα. Πύλη του ΚΕΓ και Πιστοποίηση Ελληνομάθειας».

Κατά την προαναφερόμενη εισήγηση έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις αυξανόμενες ανάγκες αρχικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης που δημιουργούνται από την πολυπλοκότητα του σύγχρονου τρόπου ζωής. Όπως επισήμανε ο κ. Καζάζης η πολυπολιτισμικότητα, η πολυγλωσσία και η ψηφιακότητα που χαρακτηρίζουν την εποχή μας απαιτούν από τους νέους να λαμβάνουν αποφάσεις κάτω από πιεστικές χρονικές συνθήκες, να κάνουν μελετημένες και αποτελεσματικές επιλογές και να μπορούν να κρίνουν τις πηγές και τα εργαλεία διαχείρισης της γνώσης. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι σε θέση να θεμελιώνουν την πνευματική και γλωσσική τους ανάπτυξη στη βαθειά γνώση του παρελθόντος σε ότι αφορά στη γλωσσική και πολιτισμική τους κληρονομιά, αλλά να μπορούν, επίσης, με ευελιξία να προχωρούν σε αλλαγές, ώστε να ανταποκρίνονται στις μελλοντικές ανάγκες που δημιουργούνται.

Όπως αναφέρθηκε, η γλώσσα ως ζωντανός οργανισμός που καλλιεργεί νου και πνεύμα πρέπει να εξυπηρετεί την κοινωνία, ώστε να υπάρχουν υγιείς κοινωνικές σχέσεις που να βασίζονται στην επικοινωνία και τον αλληλοσεβασμό. Στη συνέχεια επεξηγήθηκε η σημασία του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) και η αξία του ως τίτλου με ευρωπαϊκή και διεθνή αναγνώριση, σε πλήρη αντιστοιχία προς τα επίπεδα που περιγράφει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες. Το πιστοποιητικό όπως ειπώθηκε εκδίδεται ύστερα από επιτυχή συμμετοχή σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις, κατανεμημένες σε 6 γλωσσικά επίπεδα: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2. Αποτελεί επίσης δείκτη αξιολόγησης για δασκάλους, γονιούς και μαθητές. Ειδικότερα, στις συνθήκες της Μ. Βρετανίας οι μαθητές ελλαδικής και ελληνοκυπριακής καταγωγής των αγγλικών σχολείων, μπορούν να αξιοποιήσουν τη Νέα Ελληνική Γλώσσα (Modern Greek) για να φοιτήσουν σε βρετανικά πανεπιστήμια. Όπως αναφέρθηκε από τον κ. Καζάζη η συστηματική τριβή των μαθητών αυτών από μικρή ηλικία για την απόκτηση τίτλων ελληνομάθειας είναι μαθησιακά ωφέλιμη, αφού υποστηρίζει και υπηρετεί τις ίδιες γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούν τα GCSE, AS και A Level.

Μετά από την εισήγηση ακολούθησε σειρά εργαστηρίων με την χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, με θέμα την Ψηφιακότητα και Διδασκαλία «Από την Πιστοποίηση στη Διδασκαλία» και «Από τη Διδασκαλία στην Πιστοποίηση». Τα βιωματικά εργαστήρια συντόνισαν η κ. Ράνια Βοσκάκη και η  κ. Θωμαΐς Ρουσουλιώτη, διδάκτορες εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, και επιστημονικές συνεργάτιδες του ΚΕΓ.

Οι 80 και πλέον συμμετέχοντες στο συνέδριο ενημερώθηκαν για τη χρησιμότητα του πιστοποιητικού ελληνομάθειας, καθώς και τα επίπεδα επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από τα οποία αποτελείται.

Επίσης, οι σύνεδροι ξεναγήθηκαν στην ψηφιακή πύλη για την ελληνική γλώσσα, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για θέματα / κατηγορίες που βρίσκονται διαθέσιμα στη σχετική ιστοσελίδα του ΚΕΓ http://www.greeklanguage.gr/. Τα θέματα αφορούν σε δειγματικά δοκίμια εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας, εκπαιδευτικό υλικό και πηγές σε ψηφιακή μορφή, διαγνωστικά τεστ, past papers, ενημέρωση για προγράμματα επιμόρφωσης, πολυμεσικούς πόρους και υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία, μελέτες και σενάρια διδασκαλίας, κ.λπ.