FAQs

Image result for faqs

 

 

Ενδιαφέρομαι να διδάξω στα ελληνικά παροικιακά σχολεία του Λονδίνου αλλά και της ευρύτερης περιοχής. 

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω και ποια προσόντα πρέπει να έχω, ούτως ώστε να ενταχθώ στα σχολεία ως διδακτικό προσωπικό; Υπάρχει κάποια κατάρτιση ή εξέταση που πρέπει να δώσω και που πρέπει να στείλω το βιογραφικό μου;

Το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου είναι υπεύθυνο για  εκπαιδευτικούς που αποσπώνται από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα παροικιακά σχολεία που προσλαμβάνουν ωρομισθίους εκπαιδευτικούς και να απευθύνετε την αίτηση και το βιογραφικό σας.

Για εργασία ως εκπαιδευτικός σε σχολεία της Μ.Βρετανίας θα μπορούσατε να αναζητήσετε πληροφορίες στους παρακάτω οργανισμούς:  ΟΑΕΔ, British Council και agencies που θα βρείτε στο διαδίκτυο.


Θέλουμε να εγκατασταθούμε στην Αγγλία. Τα παιδιά μας είναι μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου. Πού θα φοιτήσουν; 

Εάν μείνετε στο Λονδίνο, μπορείτε να εγγράψετε τα παιδιά σας στο Ελληνικό Γυμνάσιο Λύκειο Λονδίνου, το οποίο ακολουθεί το πρόγραμμα των αντίστοιχων σχολείων της Ελλάδος.

Εάν μείνετε εκτός Λονδίνου, θα πρέπει να συνεννοηθείτε με το Δήμο στον οποίο ανήκει η κατοικία σας για να εγγράψετε τα παιδιά σας σε αντίστοιχες τάξεις του Αγγλικού εκπαιδευτικού συστήματος.


Μετά τη φοίτηση του παιδιού μου σε Ελληνικό Λύκειο του Λονδίνου είναι δυνατή η εισαγωγή του σε Βρετανικό πανεπιστήμιο; Και αν ναι, ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει;

Με το απολυτήριο του Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Λονδίνου, το παιδί σας έχει δικαίωμα εισαγωγής σε Βρετανικά Πανεπιστήμια.


Το Ελληνικό Λύκειο του Λονδίνου αλλά και γενικότερα τα Λύκεια στην Βρετανία είναι ιδιωτικά; Θα επιβαρυνθούμε με κάποια δίδακτρα;  

Το Ελληνικό Γυμνάσιο Λύκειο Λονδίνου δεν έχει δίδακτρα. Υπάρχουν και Δημόσια και Ιδιωτικά Λύκεια στη Μ.Βρετανία


Οι απόφοιτοι του Ελληνικού Γυμνασίου Λυκείου Λονδίνου έχουν πρόσβαση στα Ελληνικά Πανεπιστήμια?

Ναι, με το σύστημα των ομογενών κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες περιγράφονται στην εγκύκλιο που εκδίδει το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος τον Ιούνιο κάθε έτους.


Σκοπεύετε να σπουδάσετε στη Βρετανία και χρειάζεστε μετάφραση των Ελληνικών εγγράφων σας στα Αγγλικά για κατάθεση στα Βρετανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις Βρετανικές αρχές;

Σπουδάζετε ή έχετε τελειώσει τις σπουδές σας στη Βρετανία και ίσως χρειαστείτε επικύρωση και μετάφραση των Βρετανικών ακαδημαϊκών τίτλων σας για κατάθεση στις Ελληνικές αρχές;

Επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα.

http://www.britishcouncil.gr/study-uk/translation-verification


Πώς μπορώ να κάνω ισοτιμία του τίτλου σπουδών μου από σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού;

Αν πρόκειται για τίτλο από γενικό λύκειο θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Α? , τηλ. 210 344 2291, 210 344 3136, 210 344 2362, 210 344 2289, 210 344 2959, 210 344 2293.

Αν πρόκειται για τίτλο τεχνικής εκπαίδευσης, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ΕΟΠΠ, τμήμα ισοτιμιών, στο τηλ. 210-270.90.93.


Πώς μπορώ να κάνω αναγνώριση των επαγγελματικών μου προσόντων αν κατέχω τίτλο σπουδών εξωτερικού;

Μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες σχετικά σε αυτόν τον σύνδεσμο σύνδεσμο


Από πού μπορώ να αντλήσω πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα;

Πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα μπορείτε να βρείτε εδώ.


Πώς μπορώ να κάνω επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών μου;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών

http://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html


Τι πρέπει να κάνω αν έχω χάσει το απολυτήριό μου από το Δημοτικό/Γυμνάσιο/Λύκειο;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο σχολείο αποφοίτησης σας για να σας εκδώσουν αποδεικτικό απόλυσης.


Πώς μπορώ να βρω πληροφορίες για υποτροφίες και κληροδοτήματα;

Μπορείτε να αντλήσετε τον επίσημο οδηγό υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας πατώντας εδώ.

Ανακοινώσεις για νέες υποτροφίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Τμήμα Α’ Υποτροφιών

Τηλέφωνο: 210 344 3129               Fax: 210 344 2469    Email: des-a@minedu.gov.gr Γραφείο: 2155

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα έχει ως κύριο έργο την παροχή υποτροφιών από αναπτυσσόμενες χώρες για την εκπόνηση μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών, μεταδιδακτορική έρευνα καθώς και για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, σε φοιτητές ή απόφοιτους ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας εξωτερικού. Επίσης, διοργανώνει θερινό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε «Κέντρα χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας και από το Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας/ ΥΠΕΞ-ΥΔΑΣ. Επιπλέον, το Τμήμα μας διαβιβάζει ρηματικές διακοινώσεις για τη συμμετοχή Ελλήνων φοιτητών σε ξένα πανεπιστήμια και χορηγεί «Οδηγό Υποτροφιών» (http://www.minedu.gov.gr/publications/docs/odhgos_ypotrofiwn_2007_100908.pdf ) και τον «Οδηγό σχετικά με τις Διεθνείς Σχέσεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων».

Στοιχεία επικοινωνίας Γραφείου Κληροδοτημάτων
Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Γενική Δ/νση Διοικ. & Οικον. Υποστήριξης
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Διαχ. & Μισθ/σιας, Γραφείο Κληροδοτημάτων (αρ. γραφείου 2045)
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι
Τηλ: 210.3442354, 210.3443229

Φαξ: 210.3442365 (με την ένδειξη «για το γραφείο 2045»)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Klirodotimata@minedu.gov.gr

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τμήμα Β’ Προγραμμάτων
Τηλέφωνα: 210 344 3179, 210 344 3195, 210 344 3182-3    Fax: 210 344 2477 Γραφείο: 2162
E-mail: euro2@minedu.gov.grprograms@minedu.gov.grermundus@minedu.gov.greurope@minedu.gov.gr

Αρμοδιότητες
Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι η Εθνική Αρχή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme) και Erasmus Mundus, και έχει την ευθύνη του συντονισμού, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης αυτών, μέσω του τμήματος Β’ της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η εποπτεία, καθοδήγηση και στήριξη των αρμόδιων οργανωτικών δομών ως προς την εκτέλεση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
Η υποβολή και υλοποίηση σχεδίων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την προαγωγή της εθνικής πολιτικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Η διοργάνωση του Εθνικού Διαγωνισμού για Νέους Επιστήμονες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού των Νέων Επιστημόνων.
Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Άνοιξη της Ευρώπης, σε εθνικό επίπεδο.
Κάθε άλλο θέμα που αφορά ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης.

Στον τηλεφωνικό αριθμό 210-3443469 (φοιτητική μέριμνα για ΑΕΙ) δίνονται απαντήσεις για θέματα που αφορούν τη χορήγηση υποτροφιών σε  Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές βάσει των διμερών μορφωτικών προγραμμάτων που έχει συνάψει η χώρα μας με άλλες χώρες.

Για Κληροδοτήματα Άμεσης Διαχείρισης Υπουργείου Οικονομικών και Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. πατήστε εδώ.

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιώνwww.iky.gr

Για το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην ακόλουθη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://www.erasmusplus.cy/IDEP-Dia-Biou-Mathisis

Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης περιλαμβάνει τα επιμέρους προγράμματα:

Comenius Προσχολική και σχολική εκπαίδευση
Erasmus Ανώτατη εκπαίδευση
Leonardo Da Vinci Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Grundtvig Εκπαίδευση ενηλίκων

Το εγκάρσιο πρόγραμμα:
Ανάπτυξη πολιτικής (ARION, CEDEFOP, δίκτυο EYRIDICE, κ.λ.π.)
Προώθηση εκμάθησης γλωσσών
Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και στη μάθηση με τη χρήση ΤΠΕ
Διάδοση – αξιοποίηση αποτελεσμάτων

Το πρόγραμμα JEAN MONNET
Το πρόγραμμα σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής ενοποίησης σε Πανεπιστημιακό επίπεδο.

Image result for faqs