Επιμορφωτικό Υλικό

Δωρεές προς Βιβλιοθήκες

 

Huber J. (Επιμ. 2012). Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ’ έναν ετερογενή κόσμο, Συμβούλιο της Ευρώπης.

 

Eric B. Shiraev & David A. Levy (2018). Διαπολιτισμική Ψυχολογία: Κριτική Σκέψη και Εφαρμογές. Επιμ. Β. Παυλόπουλος

 

Μ. Δαμανάκης (Επιμ. : 1999 ), Παιδεία Ομογενών. Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.

 

Ε. Σκούρτου & Β. Κούρτη-Καζούλη (Επιμ.: 2016). Διγλωσσία και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας.

 

Δ. Κουτσογιάννης & Α. Μάτος (Επιμ. : 2015). Kοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία, ΚΕΓ.

 

Σχολική και Κοινωνική Ζωή”, Οδηγός Εκπαιδευτικού, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Υπεύθυνη Χρυσή Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ), ΙΕΠ, 2014

 

Σχολική και Κοινωνική Ζωή”, Οδηγός Εκπαιδευτικού, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Υπεύθυνη Χρυσή Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011

 

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Χάρτης των Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

 

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

 


 

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

 

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική στο Δημοτικό από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

 

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική στο Γυμνάσιο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

 

Γιώργος Κόσυβας (2014). Η πρόσκτηση της έννοιας του αριθμού. Επισκόπηση διεθνών ερευνών.

 

Τζελέπη & Γιαννάτου Ε. (Επιμ.: 2008). Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης τ. Β., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 

Μακρή & Μπότσαρη E. (Επιμ.: 2007). Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης τ. Α., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 

Χασιώτης,  Ι. Κ.  Κατσιαρδή-Hering, Ό. & Αμπατζή  Ε. Α.  (2006, Επιμ.). Οι Έλληνες στη διασπορά. 15ος – 21ος αι. Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων.

 

Παυλόπουλος, Β., Ντάλλα, Μ. & Μόττη-Στεφανίδη Φ, (2015). Μετανάστευση. Στο Φ. Μόττη-Στεφανίδη (Επιμ.) Παιδιά και έφηβοι σε έναν κόσμο που αλλάζει: προκλήσεις, προσαρμογή, ανάπτυξη, Βιβλιοπωλείον της “Εστίας”.

 

Δαμανάκης, Μ. (2010). Αποτίμηση της μέχρι το 2010 ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και οι προοπτικές της. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης. (Έκθεση Σύνταξη-επιμέλεια: Μιχάλης Δαμανάκης, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)

 

Μ. Δαμανάκης (Επιμ. :  2007), Παγκοσμιοποίηση και Ελληνική Διασπορά. Πρακτικά Συνεδρίου, 2007. Τόμος Α΄, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2008). Πράσινη Βίβλος. Μετανάστευση και κινητικότητα: Προκλήσεις και ευκαιρίες για τα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ. COM (2008) 423 τελικό. Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Image result for intercultural skills
Σεμινάριο Ορθογραφίας
Πέμπτη 8 Μαΐου 2014- Europe House

 

Εκπαιδευτικά βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό για το δημοτικό και το γυμνάσιο

 

Υλικό για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υλικό που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς

 

Ειδικοί επιστήμονες απαντούν σε ερωτήματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς. Τα κείμενα είναι οργανωμένα σε τρία πεδία.

 

Εκπαιδευτικό υλικό που συνοδεύεται από ασκήσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων.

 

Ιδέες για να δημιουργήσουν οι εκπαιδευτικοί τα δικά τους σταυρόλεξα, καρτέλες και παζλ.

 

Θέματα Γραμματικής-Γραμματικός Σχεδιασμός του Μαθήματος, Ασκήσεις Γραμματικής, Διαγνωστικές ασκήσεις, Μελέτες για την εκμάθηση και τη διδασκαλία της ελληνικής

Αποτέλεσμα εικόνας για intercultural competence


 

Διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

 

 Δημοτικό
                   
 Γυμνάσιο
                      
Λύκειο
                     

 

Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Υλικό του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επίπεδο Ελληνομάθειας Α1

 

Επίπεδο Ελληνομάθειας Α1 – Α2

 

Επίπεδο Ελληνομάθειας Α2 – Β1

 

Επιμορφωτική Ημερίδα “Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα”

 

Διάλεξη: “Η ελληνική γλώσσα στη διαχρονία της”


 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ  (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ
 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της UNESCO τρεις γενικές αρχές για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι οι εξής:

Αρχή Ι: Η διαπολιτισμική εκπαίδευση σέβεται την πολιτιστική ταυτότητα του μαθητή μέσω της παροχής πολιτιστικά κατάλληλης και αντίστοιχης ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους.
Αρχή ΙΙ: Η διαπολιτισμική εκπαίδευση παρέχει σε κάθε μαθητή την πολιτιστική γνώση και τις απαραίτητες στάσεις και δεξιότητες για την επίτευξη ενεργού και πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία.
Αρχή ΙΙΙ: Η διαπολιτισμική εκπαίδευση παρέχει σε όλους τους μαθητές την πολιτιστική γνώση, τις στάσεις και τις δεξιότητες που τους επιτρέπουν να συμβάλουν στον σεβασμό, την κατανόηση και την αλληλεγγύη μεταξύ των ατόμων, αλλά και των εθνοτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών ομάδων και εθνών. (UNESCO 2007:32 κ.ε.)

Related image

Κατά παράδοση, έχουν υπάρξει δύο προσεγγίσεις: η πολυπολιτισμική εκπαίδευση και η διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση χρησιμοποιεί την εκμάθηση άλλων πολιτισμών με σκοπό την καλλιέργεια της αποδοχής, ή τουλάχιστον της ανοχής, αυτών των πολιτισμών. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει ως στόχο να υπερβεί την παθητική συνύπαρξη, να επιτύχει έναν αναπτυσσόμενο και βιώσιμο τρόπο συμβίωσης στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες μέσα από την ανάπτυξη της κατανόησης, του σεβασμού και του διαλόγου μεταξύ των διαφορετικών πολιτιστικών ομάδων. (UNESCO 2007:18)