Επιμορφωτικό Υλικό

 

Huber J. (Επιμ. 2012). Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ’ έναν ετερογενή κόσμο, Συμβούλιο της Ευρώπης.

 

Eric B. Shiraev & David A. Levy (2018). Διαπολιτισμική Ψυχολογία: Κριτική Σκέψη και Εφαρμογές. Επιμ. Β. Παυλόπουλος

 

Μ. Δαμανάκης (Επιμ. : 1999 ), Παιδεία Ομογενών. Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.

 

Ε. Σκούρτου & Β. Κούρτη-Καζούλη (Επιμ.: 2016). Διγλωσσία και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας.

 

Δ. Κουτσογιάννης & Α. Μάτος (Επιμ. : 2015). Kοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία, ΚΕΓ.

 

«Σχολική και Κοινωνική Ζωή», Οδηγός Εκπαιδευτικού, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Υπεύθυνη Χρυσή Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ), ΙΕΠ, 2014

 

«Σχολική και Κοινωνική Ζωή», Οδηγός Εκπαιδευτικού, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Υπεύθυνη Χρυσή Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011

 

Γιώργος Κόσυβας (2014). Η πρόσκτηση της έννοιας του αριθμού. Επισκόπηση διεθνών ερευνών.

 

Τζελέπη & Γιαννάτου Ε. (Επιμ.: 2008). Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης τ. Β., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 

Μακρή & Μπότσαρη E. (Επιμ.: 2007). Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης τ. Α., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 

Χασιώτης,  Ι. Κ.  Κατσιαρδή-Hering, Ό. & Αμπατζή  Ε. Α.  (2006, Επιμ.). Οι Έλληνες στη διασπορά. 15ος – 21ος αι. Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων.

 

Παυλόπουλος, Β., Ντάλλα, Μ. & Μόττη-Στεφανίδη Φ, (2015). Μετανάστευση. Στο Φ. Μόττη-Στεφανίδη (Επιμ.) Παιδιά και έφηβοι σε έναν κόσμο που αλλάζει: προκλήσεις, προσαρμογή, ανάπτυξη, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας».

 

Δαμανάκης, Μ. (2010). Αποτίμηση της μέχρι το 2010 ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και οι προοπτικές της. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης. (Έκθεση Σύνταξη-επιμέλεια: Μιχάλης Δαμανάκης, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)

 

Μ. Δαμανάκης (Επιμ. :  2007), Παγκοσμιοποίηση και Ελληνική Διασπορά. Πρακτικά Συνεδρίου, 2007. Τόμος Α΄, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2008). Πράσινη Βίβλος. Μετανάστευση και κινητικότητα: Προκλήσεις και ευκαιρίες για τα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ. COM (2008) 423 τελικό. Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Image result for intercultural skills
Σεμινάριο Ορθογραφίας
Πέμπτη 8 Μαΐου 2014- Europe House

 

Εκπαιδευτικά βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό για το δημοτικό και το γυμνάσιο

 

Υλικό για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υλικό που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς

 

Ειδικοί επιστήμονες απαντούν σε ερωτήματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς. Τα κείμενα είναι οργανωμένα σε τρία πεδία.

 

Εκπαιδευτικό υλικό που συνοδεύεται από ασκήσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων.

 

Ιδέες για να δημιουργήσουν οι εκπαιδευτικοί τα δικά τους σταυρόλεξα, καρτέλες και παζλ.

 

Θέματα Γραμματικής-Γραμματικός Σχεδιασμός του Μαθήματος, Ασκήσεις Γραμματικής, Διαγνωστικές ασκήσεις, Μελέτες για την εκμάθηση και τη διδασκαλία της ελληνικής

 


 

Διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

 

 Δημοτικό
                   
 Γυμνάσιο
                      
Λύκειο
                     

 

Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Υλικό του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επίπεδο Ελληνομάθειας Α1

 

Επίπεδο Ελληνομάθειας Α1 – Α2

 

Επίπεδο Ελληνομάθειας Α2 – Β1

 

Επιμορφωτική Ημερίδα «Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα»

 

Διάλεξη: «Η ελληνική γλώσσα στη διαχρονία της»


 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ  (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ