Αποτελέσματα Εξετάσεων Ελληνομάθειας Μαΐου 2022

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ο επίσημος εθνικός φορέας Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της έκδοσης των αποτελεσμάτων για τις Εξετάσεις Ελληνομάθειας Μαΐου 2022. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς στις 23, 24 και 25 Μαΐου 2022, στο πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο του Συντονιστικού Γραφείου της Ελληνικής Πρεσβείας Λονδίνου. Οι υποψήφιοι στο εξεταστικό κέντρο Λονδίνου ανήλθαν φέτος τους 70 συμμετέχοντες και εξετάστηκαν σε όλα τα επίπεδα όπως ορίζει το «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες». Έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την επιτυχή διοργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων με την εφαρμογή…

Περισσότερα