Εξετάσεις πιστοποίησης Ελληνομάθειας επιπέδου Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς Ιανουάριος 2017

Σας ενημερώνουμε ότι στις 13/1/2017 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας επιπέδου Α2 για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς μόνο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι εξετάσεις, ως γνωστόν,  έχουν ανατεθεί από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ύστερα από σχετική εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται 3 φορές τον χρόνο, η μία από τις οποίες συμπίπτει με την κανονική εξεταστική περίοδο του Μαΐου (επίπεδο Α2). Απευθύνονται σε επαγγελματίες/επιχειρηματίες που είναι πολίτες της Ε.Ε. και επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 3 δεξιότητες: κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού…

Περισσότερα