Αποτελέσματα Εξετάσεων Ελληνομάθειας Μαΐου 2022

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ο επίσημος εθνικός φορέας Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της έκδοσης των αποτελεσμάτων για τις Εξετάσεις Ελληνομάθειας Μαΐου 2022.

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς στις 23, 24 και 25 Μαΐου 2022, στο πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο του Συντονιστικού Γραφείου της Ελληνικής Πρεσβείας Λονδίνου. Οι υποψήφιοι στο εξεταστικό κέντρο Λονδίνου ανήλθαν φέτος τους 70 συμμετέχοντες και εξετάστηκαν σε όλα τα επίπεδα όπως ορίζει το «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες».

Έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την επιτυχή διοργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων με την εφαρμογή ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος υποβολής αιτήσεων, το Συντονιστικό γραφείο Λονδίνου μεριμνά για την αύξηση των υποψηφίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία, στη Δανία, στη Νορβηγία, στη Σουηδία και στη Λιθουανία, χώρες που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του, καθώς και για την εκπαίδευση και υποστήριξη εκπαιδευτικών και εξεταστών διοργανώνοντας επιμορφωτικές ημερίδες.

Οι υποψήφιοι για να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της εξέτασής τους, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα:

http://www.greek-language.gr/certification/results/index.html

και εισάγοντας τα εξής στοιχεία:

α) κωδικό αριθμό εξεταστικού κέντρου,

β) κωδικό αριθμό υποψήφιου και

γ) επίθετο υποψήφιου.

Όσο για την παραλαβή των έντυπων Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας στα εξεταστικά κέντρα, αυτή θα πραγματοποιηθεί από τα τέλη Οκτωβρίου 2022.

Σχετικές δημοσιεύσεις