Έναρξη, λήξη, Διακοπές και Αργίες, Σχολικού έτους 2016-17 Ημερήσιων Ελληνικών Σχολείων Λονδίνου, Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας

Δείτε το έγγραφο εδώ.