ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ – SECOND SERIES OF SAMPLE TESTS FOR ATTAINMENT IN GREEK

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ήδη αναρτηθεί η δεύτερη σειρά δειγματικών εξεταστικών θεμάτων πιστοποίησης ελληνομάθειας στον ιστότοπο του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας (http://www.greeklanguage.gr/certification/node/12).

Όλα τα θέματα της συγκεκριμένης σειράς συμπεριλαμβάνουν και αρχείο ήχου για την εξέταση της κατανόησης προφορικού λόγου.

Σύντομα, τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη σειρά δειγματικών εξεταστικών θεμάτων θα αναρτηθούν με νέα επιμελημένη εμφάνιση.

Από το Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας

Σχετικές δημοσιεύσεις