ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ – 2013

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013

Σας ανακοινώνουμε ότι η έκδοση «Νέου αναλυτικού εξεταστικού προγράμματος» για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας

Για περισσότερες λεπτομέρειες στο δελτίο τύπου.

Από το Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας.

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Καραμαούνα 1
τ.κ. 551 32 Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΣ

Τηλ.: +30 2310 459 574, +30 2310 459 101
Fax: +30 2310 459 107
www.greeklanguage.gr/certification