Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με τη θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας ασφαλισμένων στον ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ για το 2013

Έπειτα από ερωτήματα που υπεβλήθησαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη διαδικασία θεώρησης των βιβλιαρίων ασθενείας των ασφαλισμένων στον ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ έτους 2013 και επικοινωνία με την αρμόδια αρχή, παραθέτουμε διευκρινίσεις για τη σχετική Εφαρμογή Απογραφής/Θεώρησης.

Πατήστε εδώ για την οδηγία

Σχετικές δημοσιεύσεις