Σεμινάριο ενημέρωσης και κατάρτισης των διδασκόντων την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα

Σας ενημερώνουμε ότι η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή και το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου διοργανώνουν

Σεμινάριο ενημέρωσης και κατάρτισης των διδασκόντων την ελληνική ως
δεύτερη/ξένη γλώσσα

στο

Europe House
32 Smith Square
London SW1P 3EU

την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 από 15.30-18.00 (βλ.επισυναπτόμενο έγγραφο)