Πρόγραμμα Επιμορφωτικής Ημερίδας: «Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Σουηδία»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Πρόγραμμα Επιμορφωτικής Ημερίδας:

«Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Σουηδία»

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016 ? ώρα 10 π. μ. -2 μ. μ.

Ίδρυμα Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης ?Στοκχόλμη

Το Πρόγραμμα της Ημερίδας