ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 2016 | FINAL DATES FOR THE CONDUCT OF EXAMINATIONS FOR ATTAINMENT IN GREEK 2016

Κατ’ εντολή του επιστημονικού υπευθύνου του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, κυρίου Καζάζη, με το παρόν μήνυμα σας ανακοινώνουμε τις *οριστικές ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων για το 2016* οι οποίες έχουν ως εξής:

 

Επίπεδα

Ημερομηνίες

Εξετάσεις

Α1  – Στοιχειώδης γνώση

Τρίτη 10 Μαΐου (πρωί)

γραπτές*

A2 – Βασική γνώση

Τρίτη 10 Μαΐου (μεσημέρι)

γραπτές*

B1 – Μέτρια γνώση

Τρίτη 10 Μαΐου (απόγευμα)

γραπτές*

B2 – Καλή γνώση

Τετάρτη 11 Μαΐου (πρωί)

γραπτές*

Γ1 – Πολύ καλή γνώση

Τετάρτη 11 Μαΐου (απόγευμα)

γραπτές*

Γ2 – Άριστη γνώση

Πέμπτη 12 Μαΐου (πρωί)

γραπτές*

Εγγραφές

Από 1 Φεβρουαρίου έως τις 13 Μαρτίου 2016

*     Αμέσως μετά τις γραπτές εξετάσεις διεξάγονται οι προφορικές.

 

Oι εξετάσεις για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς <http://www.greeklanguage.gr/certification/node/19> για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω ημερομηνίες:

 

Επίπεδα

Ημερομηνίες

Εγγραφές

Α2 – για Επαγγελματικούς σκοπούς

Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2015 (πρωί)

Από 07έως 18 Σεπτεμβρίου 2015

Α2 – για Επαγγελματικούς σκοπούς

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016 (πρωί)

Από 23 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2015

Α2 – για Επαγγελματικούς σκοπούς

Τρίτη 10 Μαΐου 2016 (πρωί)

Από 1 Φεβρουαρίου έως 13 Μαρτίου 2016

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι στις συγκεκριμένες εξετάσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο πολίτες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ εξαίρεση, μόνο για τα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα, και πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Α2 για α) χορήγηση άδειας οδήγησης ταξί και β) χορήγηση άδειας εργασίας ως αποκλειστικής/-ού νοσοκόμας/-ου. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.greeklanguage.gr/certification/node/19.

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα http://www.greeklanguage.gr/certification/node/15

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Δαγκόπουλος

 

FINAL DATES FOR THE CONDUCT OF EXAMINATIONS FOR ATTAINMENT IN GREEK 2016

On behalf of the director of the Division for the Support and Promotion
of the Greek Language of the Centre for the Greek Language, Mr Kazazis,
we hereby announce the *final 2016 dates for the conduct of the
examinations for the attainment in Greek*:

 

Levels

Dates

A1 ? forchildren 8-12 / foradolescent and adults

Tuesday 10 May 2016

Α2

Tuesday 10 May 2016

B1

Tuesday 10 May 2016

B2

Wednesday 11 May 2016

C1

Wednesday 11 May 2016

C2

Thursday 12 May 2016

Registrations

From 1 February to 13 March 2016

 

All above information can be found on the webpage http://www.greeklanguage.gr/certification/node/15

*Final 2015-2016 dates for the conduct of the examinations for the
attainment in Greek for vocational purposes*:

 

Levels

Dates

Registrations

 Α2
Basic knowledge

Friday 09 October 2015 (morning)

From 07 to 18 September 2015

 Α2
Basic knowledge

Friday 15 January 2016 (morning)

From 23 November to 11 December 2015

 Α2
Basic knowledge

Tuesday 10 May 2016 (morning)

From 1 February to 13 March 2016

 

We remind you that only citizens of EU member countries can apply for these examinations. For more information please visit the webpage http://www.greeklanguage.gr/certification/node/19.

Thank you for your collaboration.

Yours faithfully,

Panagiotis Dagkopoulos

 

Σχετικές δημοσιεύσεις