Εξετάσεις ελληνομάθειας “Μάιος 2015″/Examination for the Certificate of Attainment in Greek 2015

Σας πληροφορούμε ότι οι εγγραφές για τις εξετάσεις Πιστοποίησης
Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαίου 2015 φέτος θα πραγματοποιηθούν σε όλα
τα εξεταστικά κέντρα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που θα βρείτε στην
παρακάτω ιστοσελίδα:

http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Το περιβάλλον αυτό δίνει τη δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης μέσω Η/Υ
στην ηλεκτρονική αίτηση των εξετάσεων Μαΐου 2015 και στο ερωτηματολόγιο.

Οι εγγραφές θα αρχίσουν στις 2 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθούν στις
20 Μαρτίου 2015, οπότε και θα κλείσει η εφαρμογή των ηλεκτρονικών
εγγραφών.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε
ηλεκτρονικό μήνυμα με συνημμένη την απόδειξη πληρωμής των εξετάστρων
στο: ellinomatheia.london@gmail.com ώστε να προβούμε στην τελική έγκριση.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας στα
παρακάτω τηλέφωνα και email.

Συνημμένα θα βρείτε πληροφορίες και οδηγίες χρήσης του ηλεκτρονικού
συστήματος, καθώς και έντυπο παραγγελίας παλαιότερων θεμάτων.

Δελτίο Παραγγελίας

Οδηγός_2015

Ημερομηνίες και εξέταστρα

Τιμοκατάλογος_2015

 

Με εκτίμηση

We would like to inform you that the registration application for the
Examination for the Certificate of Attaintment in Greek 2015 will be
submitted through the following website, where you will be given access
to the application form and the questionnaire for the examination:

http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Submission deadlines: 2nd of February 2015 – 20th of March 2015.
After the closing date there will be no access to the online
registration platform.

After successfully submitting you application, please send us an email
with the bank receipt attached to ellinomatheia.london@gmail.com in
order to finalise your application.

For further information and questions please find our contact details below.

You will find further guidance documents and manuals attached.

Order form

Guide_2015

Dates and fees

Pricelist_2015

 

Kind regards