Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας

για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς

CERTIFICATE OF ATTAINMENT

examinations for vocational purposes

 

Ημερομηνίες εξετάσεων 2015

Ιανουάριος 2015

Εξετάσεις Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015
Εγγραφές Από 24 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου 2014

Μάιος 2015

Εξετάσεις Τρίτη 19 Μαΐου 2015
Εγγραφές Από 2 Φεβρουαρίου έως 20 Μαρτίου 2015

 

Eξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας επιπέδου Α2

για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς μόνο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εξετάσεις απευθύνονται σε επαγγελματίες/επιχειρηματίες που είναι πολίτες της Ε.Ε. και επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 3 δεξιότητες: κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν

1. αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις (2 αρχεία) εδώ και εδώ

2. ερωτηματολόγιο υποψηφίου εδώ

 

και να τα αποστέλλουν με το ταχυδρομείο στο

EMBASSY OF GREECE

EDUCATION OFFICE

1A HOLLAND PARK

LONDON W11 3TP

UNITED KINGDOM