Διοργάνωση εξ αποστάσεως επιμορφωτικών σεμιναρίων για το 2014

Στο πλαίσιο του έργου «Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Διασπορά» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους, σχεδιάζουμε την υλοποίηση του β? κύκλου ταχύρρυθμων σεμιναρίων τηλεκπαίδευσης μέσω τηλεδιάσκεψης για ομογενείς και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς για το διάστημα Ιανουάριος 2014 – Μάιος 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να αποστείλουν τις συνημμένες αιτήσεις συμμετοχής τους απευθείας στο Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. μέχρι τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου (υπόψιν κας Ιωάννας Καϊσερλή στο email: ikaiserli@edc.uoc.gr, τηλ.0030-28310-77583).

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ