Διεθνές Πρόγραμμα WeCARE (We Connect Accept Respect Empower)

Διεθνές Πρόγραμμα WeCARE (We Connect Accept Respect Empower

σχολικό έτος 2014-2015 

διοργανώνεται από την Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας (Ε.Σ.Ο.Σ.Ε) www.esose.gr σε επιστημονική συνεργασία με  το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Ε.Ε.ΣΧΟ.ΨΥ) www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr, με επιστημονική υπεύθυνη την κ.  Χρυσή (Σίσσυ) Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Απευθύνεται:

-σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και του εξωτερικού όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα που  επιθυμούν να συμμετέχουν με τη σχολική τους τάξη στο Πρόγραμμα

-σε σχολεία (δημόσια ή ιδιωτικά), πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και του εξωτερικού όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα / συλλόγους γονέων σχολείων και άλλους φορείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση, ευαισθητοποιημένους στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και ψυχολογική στήριξη των παιδιών για να συμβάλλουν στη συμμετοχή εκπαιδευτικών και σχολικών τάξεων στο Διεθνές Πρόγραμμα WeC.A.R.E

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο συνημμένο αρχείο ή στην ιστοσελίδα μας

http://www.connecting4caring.gr/node/549#

 

Η πρόσκληση στα ελληνικά

 

The invitation in english