Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων

Ύστερα από την ανωτέρω σχετική, η οποία σας διαβιβάζεται ταχυδρομικώς και προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας του Ν. 2909/2001 (Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.λ.π.) για τη διαδικασία συμμετοχής τους στον αναφερόμενο στο θέμα διαγωνισμό, παρακαλούμε όπως γνωστοποιήσετε στα Λύκεια του Εξωτερικού, ότι η ανωτέρω προκήρυξη θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στη διεύθυνση www.hellenicpolice.gr.

Δείτε το έγγραφο.