Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχετ.:  Η με αριθ. πρωτ. 6000/2/5260-μστ/10-07-2014  προκήρυξη του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

      Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr η σχετική εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού  για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων.  Eπομένως, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.

     Επισημαίνουμε ότι οι Έλληνες του Εξωτερικού που θέλουν να είναι υποψήφιοι για τις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας  θα πρέπει  να υποβάλλουν  τα δικαιολογητικά τους μέχρι και την 31-07-2014 στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία των Χωρών που διαμένουν.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν πρωτίστως στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα και δευτερευόντως στα τηλέφωνα  210-6977774, 210-6977327 και 210-6980910.

     Διευκρινίζεται ότι οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

    Εφιστούμε την προσοχή στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να ενημερώσουν άμεσα τους υποψηφίους σχετικά με την προκήρυξη και να γίνει ανάρτηση της παρούσας εγκυκλίου στους πίνακες ανακοινώσεων.

Δείτε το έγγραφο.