Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας ? Διενέργεια εξετάσεων 2015

Το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας χρειάζεται:

  • για την αντικειμενική και ειδική αξιολόγηση των γνώσεων στην ελληνική γλώσσα ως ξένη/δεύτερη
  • γιατί δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώμη ενός πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεών του
  • για επαγγελματικούς σκοπούς
  • για σπουδές
  • για το portfolio γνώσεων και δεξιοτήτων σε συνδυασμό με το Europass (CV).

Τα επίπεδα του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας αντιστοιχίζονται πλήρως με τα επίπεδα που περιγράφει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)

Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας 2015 πρόκειται να διενεργηθούν φέτος ως εξής:

            Επίπεδα

Ημερομηνίες

Εξετάσεις

Α1 (για παιδιά 8-12)
Τρίτη 19 Μαΐου (πρωί)
γραπτές*
A1 (για εφήβους και ενηλίκους)
Τρίτη 19 Μαΐου (πρωί)
γραπτές*
A2
Τρίτη 19 Μαΐου (μεσημέρι)
γραπτές*
B1
Τρίτη 19 Μαΐου (απόγευμα)
γραπτές*
B2
Τετάρτη 20 Μαΐου (πρωί)
γραπτές*
Γ1
Τετάρτη 20 Μαΐου (απόγευμα)
γραπτές*
Γ2
Πέμπτη 21 Μαΐου (πρωί)
γραπτές*
*Η προφορική εξέταση για κάθε επίπεδο διεξάγεται αμέσως μετά τη γραπτή
Εγγραφές
Από 2 Φεβρουαρίου έως τις 20 Μαρτίου 2015

 

Oι εξετάσεις για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω ημερομηνίες:

Ημερομηνία Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014 (πρωί)
Εγγραφές Από 3 έως 22 Σεπτεμβρίου  2014
Εξέταστρα 65 ευρώ

 

Ημερομηνία Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015 (πρωί)
Εγγραφές Από 24 Νοεμβρίου ως 12 Δεκεμβρίου 2014
Εξέταστρα 65 ευρώ

 

Ημερομηνία Τρίτη 19 Μαΐου 2015 (πρωί)
Εγγραφές Από 2 Φεβρουαρίου ως 20 Μαρτίου 2015
Εξέταστρα 65 ευρώ

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι στις συγκεκριμένες εξετάσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο πολίτες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ εξαίρεση, μόνο για τα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα, και πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Α2 για α) χορήγηση άδειας οδήγησης ταξί και β) χορήγηση άδειας εργασίας ως αποκλειστικής/-ού νοσοκόμας/-ου. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.greeklanguage.gr/certification/node/19.

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα http://www.greeklanguage.gr/certification/node/15.

On behalf of the director of the Division for the Support and Promotion of the Greek Language of the Centre for the Greek Language, Mr Kazazis, we hereby announce the final 2015 dates for the conduct of the examinations for the attainment in Greek:

Tuesday 19 May 2015 –> levels A1 for children 8-12, A1 for adolescents and adults, A2 and B1

Wednesday 20 May 2015 –> levels B2 and Γ1

Thursday 21 May 2015 –> level Γ2.

Registrations are to be held from the 2nd of February to the 20th of March 2015.

All above information can be found on the webpage http://www.greeklanguage.gr/certification/node/15.                                          


Final 2014-2015 dates for the conduct of the examinations for the attainment in Greek for vocational purposes:

Levels

Dates

Α2
Basic knowledge
Friday 3 October 2014 (morning)
Registrations
From 3 to 22 September 2014
Α2
Basic knowledge
Friday 16 January 2015 (morning)
Registrations
From 24 November to 12 December 2014
Α2
Basic knowledge
Tuesday 20 May 2014 (morning)
Registrations
From 2 February to 20 March 2015

We remind you that only citizens of EU member countries can apply for these examinations. For more information please visit the webpage http://www.greeklanguage.gr/certification/node/19.

Σχετικές δημοσιεύσεις