Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας ? Διενέργεια εξετάσεων 2014

Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας ?

 Διενέργεια εξετάσεων 2014

Το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας χρειάζεται:

  • για την αντικειμενική και ειδική αξιολόγηση των γνώσεων στην ελληνική γλώσσα ως ξένη/δεύτερη
  • γιατί δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώμη ενός πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεών του
  • για επαγγελματικούς σκοπούς
  • για σπουδές
  • για το portfolio γνώσεων και δεξιοτήτων σε συνδυασμό με το Europass (CV).

Τα επίπεδα του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας αντιστοιχίζονται πλήρως με τα επίπεδα που περιγράφει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)

Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας 2014 πρόκειται να διενεργηθούν φέτος από το Εξεταστικό Κέντρo Λονδίνου ως εξής:

            Επίπεδα

Ημερομηνίες

Εξετάσεις

Α1 (για παιδιά 8-12) Τρίτη 20 Μαΐου (πρωί) γραπτές*
A1 (για εφήβους και ενηλίκους) Τρίτη 20 Μαΐου (πρωί) γραπτές*
A2 Τρίτη 20 Μαΐου (μεσημέρι) γραπτές*
B1 Τρίτη 20 Μαΐου (απόγευμα) γραπτές*
B2 Τετάρτη 21 Μαΐου (πρωί) γραπτές*
Γ1 Τετάρτη 21 Μαΐου (απόγευμα) γραπτές*
Γ2 Πέμπτη 22 Μαΐου (πρωί) γραπτές*
*Η προφορική εξέταση για κάθε επίπεδο διεξάγεται αμέσως μετά τη γραπτή
Εγγραφές Από 3 Φεβρουαρίου έως τις 21 Μαρτίου 2014

 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, παρακαλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, ερωτηματολόγιο υποψηφίου και επιταγή από 3 Φεβρουαρίου 2014 έως 21 Μαρτίου 2014 στο εξεταστικό κέντρο Λονδίνου (Greek Embassy, Education Office, 1A Holland Park, London W11 3TP). Η επιταγή θα πρέπει να αναγράφει ως αποδέκτη:

Greek Embassy, Education Office.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων κ. Ελένη Παπαγιαννοπούλου στα τηλέφωνα:

02072210093 και 02072215977 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ellinomatheia.london@gmail.com


MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS

CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE

DIVISION FOR THE SUPPORT AND PROMOTION OF THE GREEK LANGUAGE

Examination Dates of May 2014

We would like to inform you that the examinations for the certificate of attainment in Greek are going to take place on Tuesday the 20th of May (level A1 for children 8 to 12 years old and level A1 for teenagers and adults in the morning, level A2 noon time and level B1 in the afternoon), on Wednesday the 21st of May (level B2 in the morning and level C1 in the afternoon) and on Thursday the 22nd of May (level C2 in the morning).

            Levels

Dates

Exams

Α1 (for children 8 to 12 years old) Tuesday the 20th of May (morning)

written*

A1 (for adolescents and adults) Tuesday the 20th of May (morning)

written *

A2 Tuesday the 20th of May (noon)

written *

B1 Tuesday the 20th of May (afternoon)

written *

B2 Wednesday the 21st of May (morning)

written *

C1 Wednesday the 21st of May (afternoon)

written *

C2 Thursday the 22nd of May (morning)

written *

* Oral examinations are conducted immediately after the written ones.
Application Submition from the 3rd of February 2014 till the 21st of March 2014

If you wish to take part in the examinations you have to submit your application from the 3rd of February 2014 till the 21st of March 2014 at  the London?s examination centre (Embassy of Greece in London, Education Office, 1A Holland Park, London W11 3TP).