Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Εξ Αποστάσεως Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Στο πλαίσιο του Έργου «Έλληνόγλωσση διαπολιτισμική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Διασπορά», σχεδιάζουμε την υλοποίηση ταχύρρυθμων σεμιναρίων τηλεκπαίδευσης μέσω τηλεδιάσκεψης για ομογενείς και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση