Διημερίδα για τους δασκάλους της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής σε σουηδικά και ελληνικά σχολεία

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Σουηδίας σε συνεργασία με το
Συντονιστικό γραφείο Εκπαίδευσης της Ελληνικής
Πρεσβείας του Λονδίνου διοργανώνουν
Διημερίδα για τους δασκάλους της ελληνικής γλώσσας ως
μητρικής σε σουηδικά και ελληνικά σχολεία.

Σκοπός της διημερίδας είναι να αυξήσει τις ικανότητες των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα ως μητρική και να τους δώσει την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να ανταλλάξουν παιδαγωγικές ιδέες μεταξύ τους. Οι εισηγήσεις και τα εργαστήρια περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες για καινούριες διδακτικές μεθόδους και εκπαιδευτικό υλικό.

Ημερομηνία: Πέμπτη 4 και Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012

Τόπος: Skolverket, Fleminggatan 14, Stockholm

Για το Πρόγραμμα της Διημερίδας πατήστε εδώ

Την Πέμπτη 4 και Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η Διημερίδα για τους δασκάλους της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής σε σουηδικά και ελληνικά σχολεία που συνδιοργάνωσαν το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Σουηδίας. Η Διημερίδα έλαβε χώρα στους φιλόξενους χώρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Στοκχόλμη, Skolverket, Fleminggatan 14, Stockholm. Την παρακολούθησαν 37 εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολεία της Δυτικής, Νότιας και Ανατολικής Σουηδίας και, βέβαια, στη Στοκχόλμη και οι οποίοι είτε έχουν προσληφθεί από το Σουηδικό κράτος είτε έχουν αποσπασθεί από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος. Την πρώτη μέρα η Συντονίστρια Εκπαίδευσης Ελληνικής Πρεσβείας Λονδίνου, κ. Βαρβάρα Καμπουρίδη, ξεκίνησε τη Διημερίδα με την εισήγησή της με θέμα: «Ο εκπαιδευτικός στο σύγχρονο σχολείο: διδάσκοντας ελληνικά εκτός ελληνικών συνόρων». Ακολούθησε η κ. Πηνελόπη Κωνσταντούδη, αρθρογράφος και διαχειρίστρια του δικτυακού ιστότοπου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα ελληνικά με «Πληροφορίες για την ιστοσελίδα Tema Modersm?l». Κατόπιν, ο κ. Mats Wennerholm, Διευθυντής εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο παρουσίασε τον ρόλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην Εκπαίδευση και έδωσε πληροφορίες για την μητρική γλώσσα σε νηπιαγωγεία και Σχολεία. Η πρώτη μέρα έκλεισε με την εισήγηση του κ. Βασίλη Σαμπατακάκη, Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Lund, με θέμα «Η εκμάθηση της νέας ελληνικής στο Πανεπιστήμιο της Lund και συνήθη γλωσσικά λάθη των Σουηδών φοιτητών μας» και τη συζήτηση που ακολούθησε για την αντιμετώπιση των λαθών με καλές πρακτικές. Η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στην ηλεκτρονική μάθηση της ελληνικής μέσω των Προγραμμάτων και της πλατφόρμας του ΕΔΙΑΜΜΕ (Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών). Εκ μέρους του ΕΔΙΑΜΜΕ μίλησαν ο κ. Ιωάννης Σπαντιδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης και η κ. Δέσποινα Βαρσαμίδου, Εκπαιδευτικός Β?θμιας, υποψήφια διδάκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Επιπλέον, οι δύο εισηγητές διεξήγαγαν εργαστήριο όπου δοκιμάστηκαν εφαρμογές του υλικού της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με συμμετοχή των εκπαιδευτικών μέσω των φορητών υπολογιστών τους. Οι εκπαιδευτικοί προθυμοποιήθηκαν να δοκιμάσουν το υλικό στις τάξεις τους και να στείλουν ανατροφοδότηση στο ΕΔΙΑΜΜΕ. Από τις απαντήσεις όλων στα φύλλα αξιολόγησης που συμπληρώθηκαν στο τέλος της Διημερίδας φάνηκε ότι η Διημερίδα εξεπλήρωσε τον σκοπό της που ήταν «να αυξήσει τις ικανότητες των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα ως μητρική και να τους δώσει την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να ανταλλάξουν παιδαγωγικές ιδέες μεταξύ τους.»