Διεθνές Συνέδριο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΕΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. Η περίπτωση της Ελλάδας

Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΕΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. Η περίπτωση της Ελλάδας«, που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στις 5-7 Ιουλίου 2013 από το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)

Ανακοίνωση
Δήλωση Συμμετοχής
Συμμετοχή με Εισήγηση