Παραλαβή Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας Οκτωβρίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν παραληφθεί τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις Ελληνομάθειας εξεταστικής περιόδου Οκτωβρίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους από το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, από τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, εφόσον προηγουμένως έχουν επικοινωνήσει με το γραφείο και έχουν κλείσει ραντεβού. Επισημαίνουμε ότι τα πιστοποιητικά επιδίδονται στους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως, με διαθέσιμες εναλλακτικές: στους νόμιμους Κηδεμόνες και Εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι), στον εκάστοτε Εκπαιδευτικό του Σχολείου με υπεύθυνη δήλωση του Διευθυντή ή σε εξουσιοδοτημένα άτομα με υπεύθυνη δήλωση. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού, οι επιτυχόντες…

Περισσότερα

Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Οκτωβρίου 2021 

Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας θα πραγματοποιηθούν στις 4 έως 8 Οκτωβρίου 2021. Δείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων Περισσότερες πληροφορίες Για τυχόν απορίες, παρακαλούμε επινωνήστε με το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου στο e-mail ellinomatheia.sgel@gmail.com 

Περισσότερα

Αναβολή Εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2021

Σας ενημερώνουμε πως οι εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της Ελληνομάθειας του Μαΐου 2021 έχουν αναβληθεί και θα λάβουν χώρα την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2021. Οι υποψήφιοι μπορούν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους από την 1η έως και την 28η Ιουνίου στην ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html. Κατά την περίοδο των εγγραφών η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα να υποβληθούν νέες αιτήσεις. Όσοι έχουν ήδη υποβάλει την αίτησή τους το Φεβρουάριο-Μάρτιο του τρέχοντος έτους δε χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση. Το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου θα εγκρίνει όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί αφού πραγματοποιηθεί…

Περισσότερα