Εξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας Επιπέδου Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς

Το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο, ως αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) και από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διεξάγει κάθε χρόνο εξετάσεις για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας υπό την αιγίδα του Κ.Ε.Γ. Στο πλαίσιο αυτό, την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά εξετάσεις για το επίπεδο Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς. Οι εξετάσεις απευθύνονται σε επαγγελματίες ή επιχειρηματίες που επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα και να αποδείξουν μέσω ενός επίσημου αναγνωρισμένου πιστοποιητικού τη σχετική επάρκεια ελληνομάθειάς τους. Το επίπεδο…

Περισσότερα