Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Οκτωβρίου 2021 

Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας θα πραγματοποιηθούν στις 4 έως 8 Οκτωβρίου 2021. Δείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων Περισσότερες πληροφορίες Για τυχόν απορίες, παρακαλούμε επινωνήστε με το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου στο e-mail ellinomatheia.sgel@gmail.com