Μάρτιος, 2013

Εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας 2013

Το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας χρειάζεται: για την αντικειμενική και ειδική αξιολόγηση των γνώσεων στην ελληνική γλώσσα ως ξένη/δεύτερη γιατί δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώμη ενός πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεών του για επαγγελματικούς σκοπούς για σπουδές για το portfolio γνώσεων και δεξιοτήτων σε συνδυασμό με […]

Περισσότερα >