Χαιρετισμός Συντονιστή 2019

 

Χαιρετισμός του Συντονιστή Εκπαίδευσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο για το Νέο Έτος 2019

Με τον ερχομό του Νέου Έτους θα ήθελα να εκφράσω προς τους συνεργάτες της Βόρειας Ευρώπης, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς τους, τις θερμότερες ευχές μου, ώστε το 2019 να είναι μια χρονιά γεμάτη αγάπη, αλληλεγγύη, ειρήνη, και ευδαιμονία.

Υπό το βάρος της κρίσης, την οποία βιώνει η πατρίδα μας, αλλά και τις επιπτώσεις διεθνών μεταβολών, τα ελληνόγλωσσα σχολεία αναζητούν τη διαμόρφωση νέας ταυτότητας στην παγκόσμια κοινωνία. Τα εν λόγω σχολεία είναι πνευματικές εστίες διατήρησης της ελληνοφωνίας, που υποστηρίζουν νέους και ενήλικες ποικίλων πολιτιστικών καταβολών. Λαμβάνοντας υπόψη τη διγλωσσία των μαθητών και μαθητριών, στο Πρόγραμμα Σπουδών ενσωματώνουν εθνικές, ευρωπαϊκές και οικουμενικές πτυχές και εμπλουτίζουν τις εμπειρίες τους ώστε να είναι σε θέση να ζήσουν δημιουργικά στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον του παρόντος και του μέλλοντος.

Υπό αυτό το πρίσμα, η προώθηση και ανάδειξη της διδασκαλίας της σπάνιας ελληνικής γλώσσας και η ευρύτατη διάδοσή της είναι πολύ σημαντική για τον ενιαίο και αδιαίρετο Ελληνισμό της Ελλάδας και της Κύπρου. Οι μαθητές με τη συμμετοχή τους στα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ), αξιοποιώντας τη σωστή προφορά των Ελλήνων αποσπασμένων εκπαιδευτικών και την πρότερη διδακτική θητεία τους στην Ελλάδα και χρησιμοποιώντας τα καλύτερα βιβλία και υποστηρικτικά μέσα, θα έχουν πλούσιες ευκαιρίες να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και να κατανοούν την αξία της στη διαμόρφωση του παγκόσμιου πνεύματος, αλλά και στη δική τους πολιτιστική ταυτότητα. Από τη μια πλευρά τα ελληνικά σχολεία υποστηρίζουν τη σύνδεση των ομογενών μαθητών με την παροικία και τη διατήρηση του δεσμού με τη χώρα προέλευσης και από την άλλη προωθούν την ενεργό ένταξη αυτών στη χώρα διαμονής και τη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση με τους κατοίκους της.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα σε ένα σχολείο μαθητοκεντρικό, ενεργητικό, βιωματικό, αυθεντικό, συνεργατικό. Σε ένα σχολείο που σέβεται τη διαφορετικότητα, αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία, είναι επίκαιρο, ανοιχτό και καινοτομικό. Στο πλαίσιο αυτό τα αμιγή και παροικιακά σχολεία του Ελληνισμού της Διασποράς καλούνται να λειτουργούν ως δημιουργικές κοινότητες που προάγουν τις γνώσεις και δεξιότητες όλων των μαθητών στον βέλτιστο δυνατό βαθμό και αναπτύσσουν στάσεις και αξίες. Η εναρμόνιση των ελληνικών σχολείων με τις σύγχρονες ανάγκες εξαρτάται κυρίως από τη δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών και τη συμβολή τους στη δημιουργία ενός συλλογικού οράματος για τη βελτίωση της ποιότητας της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η αγάπη και η αλληλεγγύη αντί να ηχούν απλώς ως εφήμερες εορταστικές ευχές, θα πρέπει να αποτελούν για όλους μας παραδειγματική στάση ζωής που παρακινεί και εμπνέει τη νέα γενιά. Εύχομαι στους Προέδρους των Συλλόγων Γονέων, στα μέλη των Σχολικών Επιτροπών, στις Διευθύντριες και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και σε όσους αφιερώνονται έμπρακτα στο μαθησιακό έργο να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κλίμα ζεστής επικοινωνίας και συνεργασίας, οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης στην εκπαιδευτική κοινότητα. Με την πεποίθηση ότι τα ελληνικά σχολεία με τις πηγαίες αξίες που καλλιεργούν μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, εύχομαι ολόψυχα σε όλες και όλους κάθε επιτυχία στο πολύπλευρο παιδαγωγικό μας έργο για το καλό των μαθητών μας. Ο νέος χρόνος να είναι πολύ καλύτερος!

Καλή χρονιά με υγεία, αγάπη και ελπίδα!

Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης

Δρ. Γεώργιος Κόσυβας

 

Salutation of the Head of the Education Office at the Greek Embassy in London for the New Year 2019

 At the dawn of the new year 2019, I would like to express my warmest wishes for a year full of love, solidarity, peace and bliss to all the Greek teachers, learners and parents living in the North of Europe.

During the last 10 years, Greek schools are struggling to form a new identity within the new global society in order to address the profound challenges that the financial crisis and the international changes have brought to our country. Our schools, being intellectual centres, manage to preserve the Greek language and support young and adult learners of various backgrounds. The school curriculum, in an effort to enrich the learning experience of the bilingual students, integrates national, European and global aspects, trying to prepare them for the current and the future multicultural environment.

Under these circumstances, the promotion and dissemination of the exceptional Greek language is important in order to keep Greek and Cypriot Hellenism united. Our learners are taught Greek by experienced seconded Greek teachers using the best material available. In that way, the students have plentiful opportunities not only to learn Modern Greek but also to understand how this language has affected the world’s intellect and how it can help them shape their own cultural identity. Our schools, on the one hand connect expatriate students to the Greek community and to the country of origin and on the other hand promote the students’ integration into the new country.

It is widely known that the learning experience is enhanced through a learner-centered, active, experimental, authentic and co-operative teaching approach. A school which respects diversity, makes good use of technology and it is up to date, open and innovative can also help in the same direction. In that spirit, the schools of the Greek Diaspora promote not only the learners’ knowledge and skills but also their attitudes and values. Thanks to the teachers, Greek schools are attuned to the modern requirements and aspire a common vision for the improvement of the quality of the Greek Education.

Let us stress here that love and solidarity should not just be an ephemeral wish. On the contrary, they should characterize our way of life in order to inspire and motivate the new generations. I hope everyone who is closely connected with the learning process i.e. the heads of the Parents’ Association, the members of the School Committees and the Head Teachers, to carry on with their service cooperating effectively for the best outcome. Having the strong belief that Greek schools are able to contribute to a better world, I warmly wish every success to our educational tasks for the benefit of our students.

May you have a year that is filled with health, love and hope!

Head of the Education Office

Dr George Kosyvas