ΠΡΩΡΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΤΙΓΡ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ 2018:

Προσκαλούνται τα παιδιά 5-12 ετών στο Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Πρόγραμμα με τίτλο : «Ταξιδεύοντας με ένα αρχαίο καράβι» (‘A journey in an ancient boat’). Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης, Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο (The Hellenic Centre).

An educational workshop: ‘A journey in an ancient boat’ from the Greek Embassy Education Office and the Hellenic Centre In the Hellenic Centre on Saturday 19 May 3pm to 5pm

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας της Ελλάδας και της Κύπρου και ειδικότερα του πρωτόκολλου συνεργασίας που έχουν αναπτύξει για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Με σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη και κληρονομιά των δύο χωρών και αξιοποιώντας το βιβλίο της συγγραφέως Μάνιας Δούκα με τίτλο: «Journey to Cyprus», οργανώνεται το παρόν πρόγραμμα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                                            ΑΦΙΣΑ

 

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας στα Σχολεία του Απόδημου Ελληνισμού (9η Φεβρουαρίου 2018). Ενδεικτικές προτάσεις προς τους Φορείς της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό και τους εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξη μαθησιακών πρωτοβουλιών και την κατάρτιση προγραμμάτων οργάνωσης εκδηλώσεων

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 17889 κοινή απόφαση των υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’, 1384, 24-04-2017) καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού.

Με τον εν λόγω εορτασμό, ο οποίος πραγματοποιείται εφέτος για πρώτη φορά, επιδιώκεται η ανάδειξη της διαρκούς συμβολής της Ελληνικής Γλώσσας στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολιτισμού. Σκοπός του εορτασμού είναι η ευαισθητοποίηση όλων μας για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας. Η προβολή και ενίσχυση της Ελληνικής Γλώσσας, τόσο στα ελληνικά σχολεία όσο και στην ευρύτερη κοινότητα, αποτελεί σήμερα περισσότερο από ποτέ στόχο ύψιστης προτεραιότητας.

Υπ’ το πρίσμα αυτό, το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο πέρα από τα καθιερωμένα τυπικά προγράμματα εκμάθησης της γλώσσας μας, καλεί τους Φορείς της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό στις χώρες ευθύνης του, όπως αμιγή ελληνικά σχολεία, ελληνικά παροικιακά σχολεία, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ), σχολικές επιτροπές, συλλόγους γονέων, ανεξάρτητες κοιτίδες εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, καθώς και τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, τόσο στις σχολικές μονάδες όσο και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα με έδρες ελληνικών σπουδών, να οργανώσουν πρόσφορες εκπαιδευτικές δράσεις, ώστε να κρατήσουμε ζωντανή την ελληνική γλώσσα και να συμβάλουμε στην ευρύτερη δυνατή διάδοσή της. Καλούμαστε όλοι να συμβάλουμε ο καθένας με τον τρόπο του, για να στηρίξουμε την προσπάθεια για την ενίσχυση της Ελληνοφωνίας.

Ενδεικτικά οι ακόλουθες ενδεικτικές προτάσεις μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς και τους Φορείς της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό για την προετοιμασία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας (9ης Φεβρουαρίου).

 • Οργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων και ανοιχτών συζητήσεων στις αμιγείς εκπαιδευτικές μονάδες, τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ) και τα παροικιακά ελληνικά σχολεία.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων στις σχολικές τάξεις που συνδέονται στενά με το Πρόγραμμα Σπουδών και τα σχολικά βιβλία.
 • Δημιουργία ελκυστικών ευκαιριών επικοινωνίας και αξιοποίηση δικτύων πολιτισμικών ανταλλαγών μέσω της της ψηφιακής τεχνολογίας .
 • Ανάθεση ερευνητικών εργασιών (projects), ατομικών ή ομαδικών στους μαθητές και τις μαθήτριες, για την ανάπτυξη μελετημένων μαθησιακών δραστηριοτήτων στον τομέα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Εν κατακλείδι, αξίζει τον κόπο να ενθαρρύνουμε όλοι μας την προκείμενη προσπάθεια για να εκτιμήσουμε την πνευματική δύναμη και την άφατη ομορφιά της γλώσσας μας, μεταδίδοντας ευρύτερα τη σημασία της Ελληνικής γλώσσας και βοηθώντας απτά στην προβολή και τη διάδοσή της. Υποστηρίζοντας την παρουσία της ελληνικής γλώσσας επεκτείνουμε την επιρροή της ελληνικής σκέψης, ενισχύουμε την ίδια την πατρίδα μας.

 

Σχολικό έτος 2017-2018: Κοινή Εγκύκλιος Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου και Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής για την προώθηση της Ελληνομάθειας

Στο πρόσφατο μνημόνιο συνεργασίας για την Παιδεία των Υπουργών Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου περιέχεται μεταξύ άλλων και η πρώθηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.). Προς αυτή την κατεύθυνση υπογράφηκε  κοινή Εγκύκλιος μεταξύ του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου και της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (Κ.Ε.Α.).

Στο πλαίσιο αυτό τον προσεχή Σεπτέμβριο το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης της Ελληνικής  Πρεσβείας Λονδίνου σε συνεργασία με την Κυπριακή Εκπαιδευτική Εποστολή προτείνουμε να εισαχθεί πειραματικά για το πρώτο επίπεδο Α1 της Ελληνομάθειας (μαθητές 8-12 ετών) καθώς και για το επίπεδο Α1 (για εφήβους και ενήλικες) το Πρόγραμμα Σπουδών- Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραμμα  του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) στα παροικιακά σχολεία της Μ. Βρετανίας του Κ.Ε.Σ. και στα ανεξάρτητα σχολεία τα οποία λειτουργούν υπό την αιγίδα του Ενιαίου Φορέα της Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης (Ε.Φ.Ε.Π.Ε.) στη Μ. Βρετανία ή και εκτός αυτού, εφόσον υπάρξει η απαραίτητη συναίνεση. Οι μαθητές, αφού πρώτα φοιτήσουν και προετοιμαστούν κατάλληλα για το επίπεδο Α1, μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Α1 (παιδιών/εφήβων-ενηλίκων, αντιστοίχως). Το Πρόγραμμα Σπουδών (Π. Σ.) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) ακολουθεί τις προδιαγραφές για την πιστοποίηση της επάρκειας της ελληνομάθειας και παρέχει μελετημένη προετοιμασία των μαθητών για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας (Κ.Π.Ε.), το οποίο χορηγείται από το Κ.Ε.Γ., μετά από εξετάσεις.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της εισαγωγής του Π.Σ. του Κ.Ε.Γ., τόσο γενικότερα όσο και ειδικότερα στο χαμηλότερο επίπεδο Α1 είναι τα εξής:

 • Η συνολική πρόταση αποτελεί μια σύγχρονη ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, η οποία ακολουθεί το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (Κ.Ε.Π.Α.) και μπορεί να αποτελέσει βάση για την εκμάθηση και άλλων γλωσσών.
 • Με την εφαρμογή της εν λόγω πρότασης οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς είναι σε θέση να γνωρίζουν με ακρίβεια τις επιμέρους γλωσσικές δεξιότητες και γνωστικές κατακτήσεις των μαθητών τους, καθώς υποστηρίζονται συστηματικά από τα σύγχρονα διδακτικά εγχειρίδια και το πλούσιο ψηφιακό υλικό του Κ.Ε.Γ. και ενημερώνονται με αντικειμενικό και μετρήσιμο τρόπο για την πρόοδο των παιδιών σχετικά με τη μάθηση της ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας.
 • Η συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Α1 θα κεντρίσει το ενδιαφέρον τους και θα προσδώσει περισσότερη σοβαρότητα στη μάθησή τους. Οι μαθητές επιτυγχάνοντας στο στόχο τους θα έχουν στα χέρια τους έναν πρώτο τίτλο γλωσσομάθειας με ευρωπαϊκή και διεθνή αναγνώριση και έτσι θα αποκομίσουν πρόωρα βιώματα επιτυχίας ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους για την κατοχή της ελληνικής γλώσσας.
 • Η ενσωμάτωση του Π.Σ. του Κ.Ε.Γ. στο επίπεδο Α1 επιδεικνύει σεβασμό προς τη βρετανική πραγματικότητα και τους σχεδιασμούς των οικογενειών της ελληνοκυπριακής και ελλαδικής παροικίας καθώς υπηρετεί και στηρίζει την κατάκτηση των ικανοτήτων της Νεοελληνικής Γλώσσας (Modern  Greek) και την επικύρωση της κατοχής αυτών στις καθιερωμένες αγγλικές αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις, όπως είναι το General Certificate of Secondary Education (GCSE) και τα General Certificate of Education (GCE) για τα επίπεδα Advanced Subsidiary Level (AS) και Advanced Level (A Level) με στόχο την εισαγωγή των μαθητών στα αγγλικά πανεπιστήμια. Ειδικότερα, οι διαδικασίες μάθησης της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο Α1, καθώς ολοκληρώνονται σε μικρή ηλικία αποτελούν ένα πολύ γερό γλωσσικό θεμέλιο για την επιτυχία στην εξέταση του GCSE, η οποία πραγματοποιείται στην ηλικία των 14-15 ετών. Μάλιστα με τις πρόσφατες αλλαγές στις εξετάσεις του GCSE, η υποστήριξη της καθίσταται αναγκαία.

Με την απαραίτητη επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση από τις εκπαιδευτικές αρχές Ελλάδας και Κύπρου στη Μ. Βρετανία (τον Συντονιστή Εκπαίδευσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο και την Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη της Κ.Ε.Α.) οι Διευθυντές των παροικιακών σχολείων λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των εκπαιδευτικών της τάξης μπορούν να κατανείμουν τους μαθητές στα τμήματα μάθησης της ελληνικής γλώσσας και σε μεταγενέστερη φάση να επιλέξουν τους μαθητές που κατέχουν τον απαιτούμενο γνωστικό οπλισμό και εκτιμάται ότι θα σημειώσουν επιτυχία στις εξετάσεις για το Κ.Π.Ε. επιπέδου Α1 (ηλικίας 8-12 ετών ή εφήβων ενηλίκων). Όσοι δεν διαθέτουν τις γνωστικές προϋποθέσεις για να ανταποκριθούν επιτυχώς τον πρώτο χρόνο θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις τον δεύτερο ή τον τρίτο χρόνο, αφού ολοκληρώσουν την προβλεπόμενη ύλη (τα βιβλία  «ΚΛΙΚ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» του Κ.Ε.Γ.). Επειδή η φοίτηση στα παροικιακά σχολεία είναι προαιρετική θα πρέπει να ληφθεί παιδαγωγική μέριμνα ώστε να υπάρχει χρονική άνεση και οι μαθητές να μην αισθάνονται πίεση και άγχος. Με τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς μαθησιακού περιβάλλοντος στο οποίο η μάθηση είναι χαρά και παιγνίδι οι μικροί ομογενείς μαθητές αναμένεται να εκδηλώσουν ζεστό ενδιαφέρον και αγάπη για την ελληνική γλώσσα. Οι εκάστοτε διδακτικοί στόχοι πρέπει να παρακινούν μαθητές διαφορετικών ικανοτήτων και η διδασκαλία να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες και τις ανάγκες όλων των μαθητών. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι εξετάσεις Ελληνομάθειας του επιπέδου Α1 είναι μια πρόσκληση για παιδαγωγική αυτοαξιολόγηση στην οποία θα λάβουν ενεργό μέρος όλοι οι μαθητές. Εκτιμούμε ότι η εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών του ΚΕΓ στα μικρά παιδιά σταδιακά θα μπορούσε να δοκιμάζεται με μετρημένα βήματα στα υπόλοιπα επίπεδα (Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2), εφόσον όμως οι συνθήκες είναι ώριμες και η επέκταση αυτή δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες των οικογενειών στο πλαίσιο της χώρας διαμονής.

Πιστεύουμε ότι μαθησιακή προετοιμασία και η απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας αποτελεί παιδαγωγική ευκαιρία για τους μαθητές που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για την διαμόρφωση και βελτίωση των ικανοτήτων τους στην ελληνική γλώσσα, την κατάκτηση πλούσιου λεξιλογίου, για τη χρήση της γλώσσας στην επικοινωνία και την αποτελεσματική ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Οι μαθητές ελληνοκυπριακής και ελλαδικής καταγωγής που φοιτούν στα αγγλικά σχολεία, μπορούν να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους στη Νεοελληνική Γλώσσα (Modern Greek) για να εισαχθούν σε βρετανικά πανεπιστήμια. Η συστηματική τριβή και εξοικείωση των μαθητών αυτών από μικρή ηλικία για την απόκτηση τίτλων Ελληνομάθειας θα είναι μαθησιακά ωφέλιμη αργότερα, αφού υποστηρίζει και υπηρετεί τις ίδιες γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούν τα GCSE, AS και A Level.

Περισσότερα στην κοινή εγκύκλιο

Θεματική Εβδομάδα 2016-2017 : “Σώμα και Ταυτότητα”

H εκπαιδευτική καινοτομία δεν επιβάλλεται με εγκυκλίους ή με διοικητικά μέτρα, αλλά είναι προϊόν δημιουργικής έμπνευσης, η οποία όμως ενισχύεται και προωθείται μέσα από τη συνεργασία και την επικοινωνία με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Στο Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου υλοποιήθηκε από 8 έως 12 Μαΐου 2017 η Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και ταυτότητα». Κατά τη διάρκειά της, και στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών και μαθητριών, οργανώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου ενημερωτικές δράσεις και δραστηριότητες σχετικές με τους άξονες :

α) «Διατροφή και ποιότητα ζωής»,

β) «Πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων» και

γ) «Έμφυλες ταυτότητες».

Τις ενημερωτικές δράσεις και δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν την 11η Μαΐου πλαισίωσε και συντόνισε η προσκεκλημένη καθηγήτρια Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος της Επιτροπής Φύλου και  Ισότητας του ΑΠΘ  κυρία Δήμητρα Κογκίδου.

Περισσότερα για τη Θεματική Εβδομάδα 2016

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο και στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου

Στο πλαίσιο τιμητικών εκδηλώσεων του Έτους Καζαντζάκη τη Δευτέρα 22/05/2017 υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Δημοτικό Σχολείο και στο Νηπιαγωγείο Λονδίνου εκπαιδευτικό πρόγραμμα –  αφιέρωμα στον μεγάλο συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη από την Διευθύντρια των εκδόσεων Καζαντζάκη κα Νίκη Σταύρου και το συνεργάτη της Δρα Ν. Μαθιουδάκη.

Περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Νίκος Καζαντζάκης”

 

 

2017: «Μιλούμε Ελληνικά τον Μάρτιο»

Ανοικτή επιστολή

 Από: την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστείας και το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης (ΓΣΕ) της Πρεσβείας της Ελλάδας

Προς:Εκπαιδευτικούς, Γονείς, Ελληνικά Σχολεία, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ), Σχολικές Επιτροπές, Ομογενειακές Οργανώσεις.

Με την παρούσα ανοικτή επιστολή μας ζητούμε την έμπρακτη συμμετοχή όλων στην εκστρατεία τόνωσης του ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία, τη μάθηση και τη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας, στηρίζουμε την πρωτοβουλία της ομογενειακής ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, και του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Αυστραλίας και Ν. Ζηλανδίας και συμπορευόμαστε με τη διεθνή εκστρατεία «Μιλούμε Ελληνικά τον Μάρτιο».

Σκοπός της γλωσσικής εκστρατείας «Μιλούμε Ελληνικά τον Μάρτιο» είναι η ευαισθητοποίηση όλων μας για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας στις επόμενες γενιές. Βαρύνοντα ρόλο διαδραματίζουν εκπαιδευτικοί, γονείς, παππούδες και γιαγιάδες. Καλούμαστε όλοι να συμβάλουμε ο καθένας με τον τρόπο του, στηρίζοντας πρόσφορες ενέργειες για την ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας.

Ζωογόνος δύναμη της ελληνικής γλώσσας είναι η ζωντανή ομιλία και μαζί με αυτήν η ακρόαση και η κατανόηση. Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα εκστρατεία, πέρα από τα καθιερωμένα τυπικά προγράμματα εκμάθησης της γλώσσας μας, αποβλέπει στην παρακίνηση όλων μας στην παραγωγή και κατανόηση καθημερινού προφορικού λόγου. Όλοι οι ομογενείς ας επιχειρήσουμε να μιλούμε μόνο ελληνικά, στα σχολεία,τις ελληνικές επιχειρήσεις, τις οργανώσεις της διασποράς, σε όλες τις καθημερινές μας περιστάσεις, τόσο στην άμεση όσο και στην εξ αποστάσεως επικοινωνία μας.

Μερικοί πρακτικοί τρόποι για στήριξη της πιο πάνω προσπάθειας είναι οι ακόλουθοι:

 • Χρησιμοποιούμε τα σύγχρονα εργαλεία της κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου (π. χ. Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp, YouTube, Skype) για να δημιουργήσουμε γέφυρες συνένωσης ελληνοφώνων στον κόσμο, μεταδίδοντας μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας απαγγελίες ελληνικών ποιημάτων και τραγούδια, παροτρύνοντας με ελκυστικούς τρόπους τη νέα γενιά να μιλάει ελληνικά, έτσι ώστε να μαθαίνει την ελληνική γλώσσα μετέχοντας των αξιών της ελληνικής παιδείας και του ελληνικού πολιτισμού.
 • Κεντρίζουμε την περιέργεια των μαθητών προσκαλώντας τους να περιγράψουν το σχολείο τους σε μια μακρινή τάξη στην άλλη άκρη του πλανήτη αξιοποιώντας για παράδειγμα στην επικοινωνία τους το #speakgreekinmarch ή το διαδίκτυο, για να μοιραστούν σκέψεις και συναισθήματα από την εμπειρία τουςή ακόμα να εκφράσουν αυθεντικές μαρτυρίες και ελληνογενή έθιμα και μύθους από τη ζωντανή μας παράδοση, ίσως με παιγνίδι και δραματοποίηση.
 • Βραβεύουμε τον μαθητή του τμήματος ελληνικής γλώσσας που είχε τη θέληση και την επιμονή να μιλήσει μόνο ελληνικά κατά τον μήνα Μάρτιο, πάντα μέσα σε ένα ανοιχτό και ευέλικτο παιδαγωγικό πλαίσιο που αναγνωρίζει την καταβαλλόμενη προσπάθεια.

Η πρόκληση είναι να αναμερίσουμε την κυρίαρχη γλώσσα από την καθημερινότητά μας. Κατά τον μήνα Μάρτιο μπορούμε ως εκπαιδευτικοί και γονείς, να επιμείνουμε στη συστηματική χρήση της ελληνικής γλώσσας ως αποκλειστικού μέσου επικοινωνίας στις οικογένειές μας, να την καταστήσουμε αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας ζωής παρακινώντας ποικίλες δράσεις. Τα παροικιακά και τα αμιγή σχολεία μπορούν να οργανώσουν εκδηλώσεις και διαγωνισμούς ή ομιλίες που παραπέμπουν στην αξία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.

Πολιτισμικό χρέος όλων μαςείναι, όχι απλώς να δεχθούμε παθητικά τη διάχυση της ιδέας μέσα και έξω από τα σχολεία, αλλά επιπλέον,να υιοθετήσουμε τις αρχές της παγκόσμιας παιδευτικής κίνησης αναδεικνύοντας τον Μάρτιο ως μήνα ενεργητικής καλλιέργειας της ελληνικής γλώσσας.

Ας ενθαρρύνουμε όλοι μας την προκείμενη μορφωτική προσπάθεια για να εκτιμήσουμε την πνευματική δύναμη και την άφατη ομορφιά της γλώσσας μας, μεταδίδοντας στον περίγυρό μας τη χαρά της προφορικής κατανόησής της και βοηθώντας απτά στην προστασία και τη διατήρησή της.

Οι πιο κάτω ιστότοποι μπορούν να βοηθήσουν στην προσπάθειά μας:

http://speakgreekinmarch.com/http://kea.schools.ac.cy/http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/

Μαρία Παπαλούκα, Επιθεωρήτρια Μορφωτικός Σύμβουλος της ΚυπριακήςΥπάτης Αρμοστείας

Γιώργος Κόσυβας, Συντονιστής Εκπαίδευσηςτης Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο

Περισσότερα

 

Διοργάνωση αγώνα debate στο ΤΕΓ Κέμπριτζ Άγιος Αθανάσιος

Στα πλαίσια της δράσης «Μιλούμε Ελληνικά το Μάρτιο», την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε φιλικός αγώνας δημόσιου επιχειρηματολογικού διαλόγου (debate). Το debate διοργανώθηκε στο ΤΕΓ Κέμπριτζ στο πλαίσιο διασχολικής συνεργασίας συνεργασία με το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών, το οποίο ταξίδεψε στο Cambridge γι? αυτόν τον σκοπό.

Οι εντυπώσεις ήταν εξαιρετικές!!!

Περισσότερα?

 

Σχολικό έτος 2016-2017: Καινοτόμο project για τη Διατροφή και την Υγεία στο Γκέτεμπορ Σουηδίας

Κατά το πρώτο εξάμηνο του σχολικού έτους 2016-2017 η δασκάλα το ΤΕΓ Γκετεμποργκ-Μπουρός υλοποίησε μαζί με τα παιδιά των τμημάτων Ελληνομάθειας το πρωτότυπο project «Καλή διατροφή …. για καλή υγεία».

Αξίζει να μνημονευτεί η δημοσίευση του πρώτου τεύχους της εφημερίδας «Η Ελληνομάθεια», που έβγαλαν στο φως οι μαθητές του Ελληνικού Σχολείου του Γκέτεμπορ με την υποστήριξη της δασκάλας τους. Στην εν λόγω μαθητική εφημερίδα μεταφέρουμε ένα άρθρο που αφορά στην περιγραφή του ελληνικού σχολείου και έγραψε ο Δημήτρης, ένας από τους μαθητές του Ελληνικού Σχολείου.

Διαβάστε περισσότερα για το project, την εφημερίδα και το άρθρο του μαθητή?

Σχολεία Μεγάλης Βρετανίας

Σχολείο

Διεύθυνση

Στοιχεία επικοινωνίας

Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου 3 Pierrepoint Road,W3 9JR, ActonLondon Τηλέφωνο ΕπικοινωνίαςTel:   0044 20 8896 3581Fax: 00442088963581Email: niplon@sch.grgreekpreschool@rocketmail.com
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου 3 Pierrepoint Rd, West Acton W3 9JR, London United Kingdom Τηλέφωνο ΕπικοινωνίαςTel:   0044 20 8992 6156Fax:  0044 20 899 34 373Email: greekschool@btconnect.com
Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου  22 Trinity Road, London N22 8LB, U.K. Τηλέφωνο επικοινωνίαςTel: +44 (0)20 8881 9320Fax: +44 (0)20 8888 6427Email: hellenic-gym-lyk@yahoo.grΔικτυακός τόπος: http://lyk-london.europe.sch.gr
Σχολεία – ΤΕΓ Μεγάλης Βρετανίας
Ελληνορθόδοξο Δίγλωσσο Σχολείο Αγ. Κυπριανός Springfield Road, Thornton Heath, Surrey CR7 8DZ Τηλέφωνο επικοινωνίαςTel: +44 20 8771 5425Fax: +44 020 8771 8045Email: Office@st-cyprians.croydon.sch.uk
Ελληνικό Σχολείο Cambridge 5 Mill Road, CAMBRIDGE CB1 2AB UK Τηλέφωνο επικοινωνίαςTel: +44 7910 037816Email: secretary@cambridgegreekschool.org.ukΔικτυακός τόπος: http://www.cambridgegreekschool.org.uk/
Ελληνικό Σχολείο Νότινγχαμ 184 Derby Rd, Nottingham,NG7 1NF Τηλέφωνο επικοινωνίαςTel: +44 07548516295Email: school@greekschoolnottingham.co.uk

Ελληνικά Σχολεία – ΤΕΓ Σουηδίας