Παρουσιάσεις

 

 • Επιμορφωτικό Σεμινάριο
 • «Πρώιμη άλγεβρα και μοτίβα»  (Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου, Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 14:15-16:30). Δρ. Γεώργιος Κόσυβας.

 

 

 • Επιμορφωτική Συνάντηση γονέων ΤΕΓ-ΚΕΣ Birmingham
 • «Το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας ως κίνητρο για τη μάθηση της Ελληνικής Γλώσσας στον Απόδημο Ελληνισμό». (Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017, 1 μ. μ. -3 μ. μ.ΤΕΓ-ΚΕΣ Birmingham (AyiaTriada Greek School, Greek Schoolof Apostolos Andreas). Εισηγητής: Γιώργος Κόσυβας, PHD, Συντονιστής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου.

 

 • Ενημερωτική συνάντηση : ΦΕΚ 1340/2002 
 • «ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ» (Απόσπασμα από το – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) (Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου, 27/10/2017). Δρ. Γεώργιος Κόσυβας.

 

 • Ενημερωτική συνάντηση : Π.Δ. 79/2017 
 • «Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» (Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου, 20/10/2017). Δρ. Γεώργιος Κόσυβας.

 

 • Οι Ερευνητικές Εργασίες στο Λύκειο.
  Καθορισμός θέματος και Διερευνητικά Ερωτήματα. (Σεμινάριο Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης, Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου, 9/7/2016). Δρ. Γεώργιος Κόσυβας. 
 • Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Σουηδία (2η Εισήγηση):

  Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ) και Πιστοποίηση Ελληνομάθειας. (Ίδρυμα της Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης στη Στοκχόλμη, 13/11/2016). Δρ. Γεώργιος Κόσυβας.