Παρουσιάσεις

  • Ενημερωτική συνάντηση : ΦΕΚ 1340/2002 
  • «ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ» (Απόσπασμα από το – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) (Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου, 27/10/2017). Δρ. Γεώργιος Κόσυβας.

 

  • Ενημερωτική συνάντηση : Π.Δ. 79/2017 
  • «Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» (Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου, 20/10/2017). Δρ. Γεώργιος Κόσυβας.

 

  • Οι Ερευνητικές Εργασίες στο Λύκειο.
    Καθορισμός θέματος και Διερευνητικά Ερωτήματα. (Σεμινάριο Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης, Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου, 9/7/2016). Δρ. Γεώργιος Κόσυβας. 
  • Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Σουηδία (2η Εισήγηση):

    Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ) και Πιστοποίηση Ελληνομάθειας. (Ίδρυμα της Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης στη Στοκχόλμη, 13/11/2016). Δρ. Γεώργιος Κόσυβας.