Παραλαβή Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας Οκτωβρίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν παραληφθεί τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις Ελληνομάθειας εξεταστικής περιόδου Οκτωβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους από το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, από τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, εφόσον προηγουμένως έχουν επικοινωνήσει με το γραφείο και έχουν κλείσει ραντεβού.

Επισημαίνουμε ότι τα πιστοποιητικά επιδίδονται στους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως, με διαθέσιμες εναλλακτικές:

  • στους νόμιμους Κηδεμόνες και Εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι),
  • στον εκάστοτε Εκπαιδευτικό του Σχολείου με υπεύθυνη δήλωση του Διευθυντή ή
  • σε εξουσιοδοτημένα άτομα με υπεύθυνη δήλωση.

Για την παραλαβή του πιστοποιητικού, οι επιτυχόντες θα πρέπει:

1) Να γνωρίζουν τον προσωπικό τους Κωδικό Υποψηφίου.
2) Να έχουν μαζί τους τα πρωτότυπα έγγραφα ταυτοπροσωπίας, δηλαδή: διαβατήριο ή ταυτότητα ή άδεια οδήγησης.
3) Στην περίπτωση που η παραλαβή του πιστοποιητικού γίνει από άλλο άτομο πέραν του υποψηφίου, απαιτείται έγγραφο ταυτοπροσωπίας του ατόμου που θα παραλάβει το πιστοποιητικό.

Για την είσοδο στο κτίριο απαιτείται χρήση μάσκας.

Σχετικές δημοσιεύσεις