Κοινότητες Μάθησης Εκπαιδευτικών

Image result for communities of practice

 

Συνεργατικές Κοινότητες Μάθησης Εκπαιδευτικών του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου (2015-2018)

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων διδακτικών ετών αξιοποιήθηκε η εξ αποστάσεως επικοινωνία μέσω Skype ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ) διαφόρων χωρών και διαφόρων γεωγραφικών περιοχών της Μ. Βρετανίας και το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου. Η συνεργασία γινόταν σε τακτική βάση μέσω βιντεοδιασκέψεων σε δύο μικρές κοινότητες μάθησης: η πρώτη ομάδα περιλάμβανε τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Μ. Βρετανία και η δεύτερη εκείνους που υπηρετούν στις υπόλοιπες χώρες (Σουηδία, Ιρλανδία, Δανία, Λιθουανία, Νορβηγία).

Η διενέργεια ομαδικών βιντεοκλήσεων εκπαιδευτικών μέσω Skype με άμεση οπτικοακουστική επαφή σε πραγματικό χρόνο, αλλά χωρίς να βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο, βοήθησε στη διαμόρφωση συνεργατικών δικτύων πληροφόρησης και επικοινωνίας από απόσταση, ευνόησε τη συμμετοχή και αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών σε θεματικούς κύκλους συζητήσεων, την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σε θέματα της τρέχουσας καθημερινότητας, συμβάλλοντας στη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης. Η αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες και δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας από απόσταση των εκπαιδευτικών και επέτρεψε σε όλους τους συνεργάτες που καταγίνονται με την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση σε διαφορετικές χώρες να συνομιλούν, να ενημερώνονται, να μοιράζονται εμπειρίες και να καταλήγουν σε αποφάσεις σε θέματα συντονισμού και κοινής δράσης.

Αναμφισβήτητα, η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων και από την ανάγκη για αδιάλειπτη ανταλλαγή σκέψεων και εμπειριών, για συνεχή και δια βίου μάθηση. Η δυνατότητα διασύνδεσης, επικοινωνίας και συνεργασίας ομάδων εκπαιδευτικών από διαφορετικά μέρη του κόσμου υπόσχεται σημαντικά πλεονεκτήματα, γιατί αίρει τα εμπόδια της απόστασης. Τα δίκτυα υπολογιστών συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός πλούσιου μαθησιακού περιβάλλοντος το οποίο ευνοεί τη συνεργατική, διερευνητική και δημιουργική μάθηση. Η διαμόρφωση λειτουργικών κοινοτήτων μάθησης που αναλαμβάνουν επιμορφωτικές πρωτοβουλίες με ευέλικτο τρόπο αποτελεί πλέον σύγχρονη αναγκαιότητα.

Με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου συμμετέχει σε διαδικασίες που έχουν στόχο την αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στην επιμόρφωση και τη συνεχή ανατροφοδότηση.

Image result for communities of practice