Ιστορικό Συντονιστών

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Χρον. Διάρκεια Υπηρεσίας Συμβουλοι-Συντονιστές
16/06/1981-03/03/1983 Ευστράτιος Τσαπαρλής
12/04/1983-08/08/1986 Χρήστος Σαρβάνης
19/08/1986-16/01/1989 Ιωάννης Στάικος
01/09/1989-20/08/1990 Μενέλαος Ντάφλος-Αναπληρωτής
03/09/1990-09/11/1990 Μαρία Τσολάκη-Αναπληρώτρια
31/12/1990-31/08/1993 Νικόλαος Βολιώτης
31/08/1993-01/10/1993 Λ.Κριατσώτου-Πλακίδου, Αναπληρώτρια
11/10/1993-06/05/1994 Ηλίας Φραγκόπουλος
09/05/1994-01/10/1996 Μαρία Ταμπούκου Αναπληρώτρια
01/10/1996-08/09/1997 Αναπλήρωση από τον Γενικό Πρόξενο Ευάγγελο Καρόκη
09/09/1997-02/04/1998 Αναπλήρωση από τον Γενικό Πρόξενο, Ανδρέα Ψυχάρη
24/08/1998-09/10/1998 Αναπλήρωση από τον Γενικό Πρόξενο, Χρήστο Σκούρση
09/10/1998-07/11/2000 Γεώργιος Ρεπούσης
07/11/2000-30/08/2002 Μαρία Μητσάκα, Αναπληρώτρια
30/08/2002-07/07/2005 Αγγελική Δεληγιάννη
07/07/2005-17/08/2007 Βασίλειος Αναγνώστου
17/08/2007-08/09/2008 Δημήτριος Κατάκης, Αναπληρωτής
08/09/2008-08/09/2010 Μαρία Τσιραμπίδου
08/09/2010-16/08/2011 Αντωνία Βαλαβάνη, Αναπληρώτρια
08/09/2011-16/12/2014 Βαρβάρα Καμπουρίδη
17/12/2014-15/09/2015 Αναπλήρωση από τον Γενικό Πρόξενο, Σωτήριο Δεμέστιχα
16/09/2015-31/03/2019 Γεώργιος Κόσυβας
01/04/2019-31/08/2019 Αναπληρωτής Συντονιστής Εκπαίδευσης, Μιχαήλ Κοκολάκης
01/09/2019-30/06/2021 Βασιλική Τσιλογιάννη
01/07/2021- Ειρήνη Βερώνη