Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας 2024 –Υποβολή αιτήσεων


Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2024 παρατείνεται έως και τις 29/03/2024


Δείτε την ανακοίνωση σε pdhttp://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/wp-content/uploads/2024/01/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΩΝ_2024.pdff

Το Συντονιστικό γραφείο Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο ανακοινώνει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας για το ακαδημαϊκό έτος 2024 υπό την αιγίδα του Κ.Ε.Γ.

Οι εγγραφές των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας Μαΐου 2024 θα αρχίσουν από την 1ηΦεβρουαρίουκαι θα ολοκληρωθούν στις 20 Μαρτίου 2024μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ).

Οι τελικές ημερομηνίες διεξαγωγής των Γραπτών Εξετάσεων για την Πιστοποίηση Ελληνομάθειας για το 2024 και τα αντίστοιχα ποσά συμμετοχής είναι:


* (Οι ακριβείς ώρες των γραπτών εξετάσεων καθώς και οι ημερομηνίες και ώρες των προφορικών εξετάσεων θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο)
** (Οι δεξιότητες στις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι Α2 για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς είναι: κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου)

Εξέταστρα: Α1-Α2-Β1 £100 και B2-Γ1-Γ2 £110

Οι ενδιαφερόμενοι, για την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης συμμετοχής τους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας Μαΐου 2024, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα, μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΓ.

  1. Δημιουργία  λογαριασμού χρήστη μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου του ΚΕΓ: 

https://www.greek-language.gr/certification/application/index.html.

  1. Ενεργοποίηση του λογαριασμού μέσω του προσωπικού email του νέου χρήστη.
  2. Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στις Εξετάσεις Ελληνομάθειας.
  3. Επιλογή Εξεταστικού Κέντρου: 44001.
  4. Πληρωμή Εξέταστρων ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην πλατφόρμα και συμπλήρωση στοιχείων κατάθεσης. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε περισσότερα από ένα επίπεδα, οφείλει να πληρώσει το συνολικό ποσό των εξέταστρων.
  5. Συμπλήρωση Αίτησης.
  6. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου.
  7. Τελική Υποβολή Αίτησης.

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αιτήσεων από την επιτροπή εξετάσεων του Συντονιστικού Γραφείου, οι υποψήφιοιθα λάβουν ηλεκτρονικά την καρτέλα υποψηφίου στην οποία θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία και ο προσωπικός κωδικός αριθμός κάθε υποψηφίου.

Η Επιτροπή Εξετάσεων του Συντονιστικού Γραφείου, σε μεταγενέστερο στάδιο, θα ανακοινώσει τον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων,τις συγκεκριμένες ώρες της κάθε εξέτασης, τις οδηγίες προς τους υποψηφίους και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες αφορούν τις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν δείγματα εξεταστικών θεμάτων από την ιστοσελίδα του ΚΕΓ:

http://www.greeklanguage.gr/certification/node/12.html

Για επιπλέον πληροφορίες για τις εγγραφές, παρακαλώ, επικοινωνήστε στο κάτωθι email:

email: ellinomatheia.sgel@gmail.com

Σχετικές δημοσιεύσεις