Ελληνικό Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Λονδίνου (West Acton)

Ελληνικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου (αμιγές) – Greek Preschool and Primary School of London  Το Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Λονδίνου παρέχουν υψηλής ποιότητας ελληνόγλωσση παιδεία και στηρίζουν τους μαθητές να γίνουν ενεργοί πολίτες της ελληνικής και βρετανικής κοινωνίας με σεβασμό των δύο πολιτισμών. Οι διδακτικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες που οργανώνονται επιδρούν στη σωματική ανάπτυξη, τη σκέψη και τον χαρακτήρα των μαθητευομένων, συμβάλλοντας στην απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων και τη διαμόρφωση αξιών (ηθική, ειλικρίνεια, ακεραιότητα χαρακτήρα, αίσθηση του δικαίου, αφοσίωση, σεβασμό, αλληλοκατανόηση, υπευθυνότητα, κ.λπ.). Ειδικότερα, επιδιώκονται: … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ελληνικό Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Λονδίνου (West Acton).