Αναβολή Εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2021

Σας ενημερώνουμε πως οι εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της Ελληνομάθειας του Μαΐου 2021 έχουν αναβληθεί και θα λάβουν χώρα την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2021. Οι υποψήφιοι μπορούν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους από την 1η έως και την 28η Ιουνίου στην ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html. Κατά την περίοδο των εγγραφών η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα να υποβληθούν νέες αιτήσεις. Όσοι έχουν ήδη υποβάλει την αίτησή τους το Φεβρουάριο-Μάρτιο του τρέχοντος έτους δε χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση. Το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου θα εγκρίνει όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί αφού πραγματοποιηθεί ο αντίστοιχος έλεγχος. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο επίπεδο που είχαν δηλώσει να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Μαΐου. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα αλλαγής επιπέδου εξέτασης σε όσους το επιθυμούν αλλά και επιστροφής του ποσού που είχαν καταθέσει στους υποψηφίους οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στην εξεταστική περίοδο του Μαΐου εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δε δύνανται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Οκτωβρίου. Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να αλλάξουν επίπεδο εξέτασης ή να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις παρακαλούνται να επικοινωνήσουν έως τις 28 Ιουνίου με το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου στο e-mail educationofficelondon@gmail.com


Δείτε τη σχετική ανακοίνωση